รมช.พาณิชย์ ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ที่อุบลฯ - ไทยเสรีนิวส์
รมช.พาณิชย์ ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ที่อุบลฯ

รมช.พาณิชย์ ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ที่อุบลฯ

 


วันที่ 4 ก.พ.64 ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันตามาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยติดตามภาพรวมทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผลการใช้จ่ายภาพรวมของจังหวัด สถานการณ์การค้าชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ผลการบริหารจัดการภัยแล้ง ปี 2564 การป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ปัญหาและแนวทางการป้องกันการลักลอบเข้าประเทศตามแนวชายแดนและปัญหายาเสพติดข้ามพรมแดน และปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากการประชุมที่ผ่านมา ได้แก่ ขอให้ผลักดันการสร้างนิคมอุตสาหกรรม การเปิดด่านชายแดนช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค การสนับสนุนถนนสาย 24 (เดชอุดม – สิรินธร) ขอให้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรด้านการประมง ปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเน้นย้ำ ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง สำหรับการอุปโภคบริโภค และให้เกษตรมีแหล่งน้ำที่เพียงพอในการทำการเกษตร อีกทั้งพร้อมที่จะขับเคลื่อนผลักดันการค้าชายแนวแดนกับประเทศเพื่อน ของจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

 

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000