เพชรบูรณ์ เข้มห้ามเผาเด็ดขาด จัดชุดเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝ่าฝืนดำเนินคดี - ไทยเสรีนิวส์
เพชรบูรณ์ เข้มห้ามเผาเด็ดขาด จัดชุดเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝ่าฝืนดำเนินคดี

เพชรบูรณ์ เข้มห้ามเผาเด็ดขาด จัดชุดเคลื่อนที่เร็วแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝ่าฝืนดำเนินคดี

 

 

นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

เนื่องจากปัจจุบันเกิดจุดความร้อน (Hotpot) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดขึ้นหลายพื้นที่และมีแนวโน้มที่จะเกิดเพิ่มมากขึ้น โดยเดือนมกราคม ที่ผ่านมาเกิดจุดความร้อน 874 จุด เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ปี 63 คิดเป็นร้อยละ 63.84 อำเภอที่พบมากสุดคือ ชนแดน 26% บึงสามพัน 15% เมือง 14% วิเชียรบุรี 12% หล่มสัก,ศรีเทพ,หนองไผ่ 9 % หล่มเก่า 3% เขาค้อ 2% น้ำหนาว 1% อ.วังโปร่ง ยังไม่ปรากฎจุดความร้อน

พื้นที่ที่เกิดไฟป่ามากสุดได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ 35% เขต สปก. 25% พื้นที่เกษตรกรรม 29% ป่าอนุรักษ์ 10% ริมทางหลวง 1%

สำหรับมาตรการการป้องกันและแก้ไข โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงได้จัดทำแนวกันไฟ,ชิงเก็บ ลดเผา,การไถกลบตอซัง,สร้างเครือข่ายปลอดการเผาในพื้นที่เกษตร 240 ราย,การใช้เทคโนโลยีจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา มีเกษตรกรเข้าร่วม 600 ราย

นอกจากนั้นยังได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับส่วนราชการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ป่าไม้ ตำรวจ ทหาร นายก อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาภัยพิบัติ อสม. โดยมีภารกิจ ลาดตระเวนป้องปราม,รณรงค์ขอความร่วมมือ งดเผา การปฏิบัติการเป็นไปอย่างความเข้มข้น เพื่อลดการเกิด Hotspot 50% โดยจะใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด จับจริง ลงโทษผู้ฝ่าฝืนจุดไฟเผาป่าทุกราย

 

cr.ประชาสัมพันธ์ จว.พ.ช.
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000