กกต.อุตรดิตถ์ ติวเข้มข้อกฎหมายเลือกตั้ง นายก.ทต. และ.ส.ท.ตำบลงิ้วงาม เชิงสมานฉันท์ - ไทยเสรีนิวส์
กกต.อุตรดิตถ์ ติวเข้มข้อกฎหมายเลือกตั้ง นายก.ทต. และ.ส.ท.ตำบลงิ้วงาม เชิงสมานฉันท์

กกต.อุตรดิตถ์ ติวเข้มข้อกฎหมายเลือกตั้ง นายก.ทต. และ.ส.ท.ตำบลงิ้วงาม เชิงสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายนิยม จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานอบรมว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิ้วงาม และสมาชิกเทศบาลตำบลงิ้วงาม โดยมี ว่าที่ผู้สมัครที่มาเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลงิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

นายนิยม จันทร์เอี่ยม กล่าวว่า การเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ กกต.ต้องมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งนั้น ก็เป็นห่วงเกรงว่า ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลและสมาชิกเทศบาล หลายท่าน จะยังไม่เข้าใจในข้อกฎระเบียบ ของการเลือกตั้ง และเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความรักสามัคคี กกต.อุตรดิตถ์ จึงได้จัดโครงการอบรมก่อนเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ขึ้น

ส่วนการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น กกต.อุตรดิตถ์ พร้อม โดยเฉพาะการประสานงานขององค์กรภาครัฐ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์และโปร่งใสที่สุด และเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีปัญหา และอุปสรรคแต่อย่างใด นายนิยม กล่าว

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000