"พล.อ.ประวิตร" มอบที่ดินราชพัสดุ 649 ไร่ ให้ พม. นำไปพัฒนา “เมืองสร้างสุข ต้นแบบอาเซียน" - ไทยเสรีนิวส์
“พล.อ.ประวิตร” มอบที่ดินราชพัสดุ 649 ไร่ ให้ พม. นำไปพัฒนา “เมืองสร้างสุข ต้นแบบอาเซียน”

พล.อ.ประวิตร เป็นประธาน มอบหนังสืออนุญาตที่ดินราชพัสดุ ก.คลัง จำนวน 649 ไร่ ส่งมอบให้นายจุติ รมว.พม. นำไปพัฒนา “เมืองสร้างสุข ต้นแบบอาเซียน” โดยมี นายสันติ รมช.ก.คลัง, ปลัด ก.คลัง, ปลัด ก.พม., และอธิบดีกรมธนารักษ์, ร่วมส่งมอบและเป็นสักขีพยาน

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ชบ.219 (บางส่วน) ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นผู้ส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข 219 (บางส่วน) จำนวน 649-0-72 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 267 รายการ ให้กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมระดับอาเซียน และศูนย์ที่พักผู้สูงอายุครบวงจร (Senior Complex) ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ทั้งนี้ในการนำที่ราชพัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในครั้งนี้ ถือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลมอบให้ พม. ดำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภายใต้เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corrdor :EEC) และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์การดำเนินงานด้านอาเซียน โดยการขับเคลื่อนแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มากขึ้น

 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “ตามที่กระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ดำเนินการนำที่ดินและที่ราชพัสดุ ที่ส่งมอบคืนไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการมอบที่ราชพัสดุให้กับ พม. เป็นไปตามแผนงานหลักโดยการนำไปใช้พัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City) ที่พร้อมให้บริการกับประชาชน “


โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า “โครงการดังกล่าว นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณท่านประธานในพิธี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการส่งมอบที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว โดยกระทรวง พม. จะนำที่ดิน จำนวน 649 -0-72 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 267 รายการ ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ และเป็นโครงการต้นแบบ “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City) ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมระดับอาเซียนและศูนย์ที่พักผู้สูงอายุแบบครบวงจรภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป”

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ดินพื้นที่ดังกล่าว แบ่งออกเป็นพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆประกอบด้วย

1.สำหรับบริการแก่กลุ่มเป้าหมายครบวงจร (Center Club House) อาทิ ศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์ฝึกอาชีพ พื้นที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆ

2.ศูนย์บริการของหน่วยงาน พม.ในพื้นที่ เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี เป็นต้น

3.พื้นที่สำหรับในการ ให้บริการในเชิงพาณิชย์ เช่น ศูนย์การประชุม โรงแรมและ (Community Mall)

4. ศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ซึ่งอยู่ในการครอบครองของกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นพื้นที่ติดชายทะเล เนื้อที่จำนวน 48 ไร่

โดยนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้กล่าวรายงานแก่ประธานในพิธี และส่งมอบที่ดินราชพัสดุบางละมุง แปลงหมายเลขทะเบียน ชบ.219 (บางส่วน) จำนวน 649-0-72 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 267 รายการ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนต้นแบบ “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ให้กับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในโอกาสนี้

 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000