นครพนม รวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรม "หน้าบ้าน น่ามอง" ทุกบ่ายวันพุธ - ไทยเสรีนิวส์
นครพนม รวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง” ทุกบ่ายวันพุธ

นครพนม รวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง” ทุกบ่ายวันพุธ

 

วันพุธที่ 3 กุมภาพัธ์ 2564 เวลา15.00 น เริ่มต้นจากบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคนครพนม (สี่แยกตลาดโต้รุ่ง) สิ้นสุดที่บริเวณสามแยก 3 หน้าชลประทานนครพนม ตามเส้นทางถนนเฟื่องนครเทศบาลเมืองนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่และพื้นที่ เก็บขยะมูลฝอย ล้างพื้นผิวถนน

เริ่มต้นจากบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคนครพนม (สี่แยกตลาดโต้รุ่ง) สิ้นสุดที่บริเวณสามแยก หน้าชลประทานนครพนม ตามเส้นทางถนนเฟื่องนครเทศบาลเมืองนครพนม ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ ภายใต้กิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง”

ที่ทุกส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พร้อมใจร่วมกันทำความสะอาดในทุกวันพุธ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชน ได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง

ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ทั้งเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนและผู้ที่พบเห็น ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดด้วยการรักษาความสะอาด สร้างมาตรฐานเมืองแห่งความสุข เมืองน่าอยู่ สร้างความประทับใจผู้มาเยือนจังหวัดนครพนม

โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม แขวงทางหลวงนครพนม แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม คุมประพฤติจังหวัดนครพนม เรือนจำกลางนครพนม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้โขง ชลประทานนครพนม สถิตินครพนม พัฒนาชุมชนนครพนม คลังจังหวัดนครพนม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นครพนม และตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

สุเทพ หันจรัส นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000