คณะอนุกองทุนฟื้นฟูฯ ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการเลี้ยงแพะและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 โครงการ - ไทยเสรีนิวส์
คณะอนุกองทุนฟื้นฟูฯ ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการเลี้ยงแพะและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 โครงการ

คณะอนุกองทุนฟื้นฟูฯ ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการเลี้ยงแพะและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 โครงการ

 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรหาร บุญเขต อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ (กฟก.) และคณะได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนสมาชิกเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูฯ ต.วังชมภู ต.ท่าพล อ.เมือง และ ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูฯ ได้นัดสมาชิกเกษตรกร 5 กลุ่ม มาพบกันที่ ต.วังชมภู อ.เมือง

คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ได้พิจารณาประเมินผลโครงการที่เกษตรกรยื่นเสนอโครงการ 5 โครงการเพื่อขอกู้เงินจากกองทุนฟื้นฟูฯ ไปประกอบอาชีพให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง เช่น โครงการเลี้ยงแพะ โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการละ 5 แสนบาทคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบจึงอนุมัติให้ผ่าน ซึ่งมีนายวิจิตร เมฆกระจาย ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมประเมินผลโครงการด้วย

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000