ตำรวจเมืองลำพูน จัดอบรม "อาสาจราจร" บูรณาการร่วมกับตำรวจ - ไทยเสรีนิวส์
ตำรวจเมืองลำพูน จัดอบรม “อาสาจราจร” บูรณาการร่วมกับตำรวจ

งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน จัดอบรม “อาสาจราจร” บูรณาการร่วมกับตำรวจ

 

 

ฝ่ายงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน จัดอบรมอาสาจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 2 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง ส.พัชรินทร์ ศูนย์ปฎิบัติการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน(ศปก.จร.สภ.เมืองลำพูน) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดย พลตำรวจตรี นฤชิต เนียวกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการฝึกอบรมฯ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจราจรทั้งจากหน่วยงานส่วนราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ,สถานศึกษา , สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ องค์กรเอกชน จำนวน 22 คน

เนื้อหาการอบรมฯ ถูกจัดแบ่งเป็นทั้งภาคทฤษฎี ที่ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย/มาตรา/ระเบียบข้อบังคับ เครื่องหมายสัญญาณการจราจรประเภทต่างๆ ส่วนภาคปฎิบัติ ที่ให้มีการฝึกการใช้สัญญาณ การหยุดและการเดินรถ การเป่าสัญญาณนกหวีด ตลอดจนข้อปฎิบัติที่อาสาจรจรพึงจะต้องมีและนำไปปฎิบัติได้

 

พันตำรวจโท สถิต พินิจสอน รองผู้กำกับการ ฝ่ายงานจราจร สถานีตำรวจภูธเมืองลำพูน กล่าวว่า การอบรมอาสาจราจรฯครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีในการปฏิบัติที่ถูกต้อง แก่อาสาจราจร , เพื่อให้การบูรณาการระหว่างอาสาจราจร กับ ตำรวจ ฝ่ายงานจราจร มีระบบที่ชัดเจน เพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

 

 

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000