ดีเอสไอ เปิดให้ผู้เสียหายคดี Forex-3D เข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 - ไทยเสรีนิวส์
ดีเอสไอ เปิดให้ผู้เสียหายคดี Forex-3D เข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ดีเอสไอ เปิดให้ผู้เสียหายคดี Forex-3D เข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 153/2562 สามารถจับกุมตัว นายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา กรณี การใช้เว็บไซต์ www.forex-3D.com เป็นช่องทางในการหลอกลวงโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปให้นำเงินไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60 – 80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรด Forex เป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 โดยมีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมาก นั้น


จากกรณีการเข้าจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าว พบผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และแจ้งความจำนงขอเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพิ่มเติม กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. ประชาชนผู้เสียหาย ได้แก่ ผู้เสียหายที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และผู้เสียหายที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน จะต้องลงทะเบียนเพื่อนัดหมายวัน เวลา ที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โถงชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


2. ผู้เสียหายจะต้องลงทะเบียนเพื่อนัดหมายวัน เวลา ที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th ผ่าน QR Code ตามที่ได้เผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
3. ให้ผู้เสียหายเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามวัน เวลา ที่ลงทะเบียนไว้ (ตามข้อ 2) และต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย ดังนี้
3.1 เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน)
3.2 เอกสารแสดงรายละเอียดการลงทุน พร้อมกรอกข้อมูล (ดาวน์โหลดไฟล์)


3.3 สำเนาสลิปการโอนเงิน/รับโอนเงินคืน
3.4 สำเนาภาพถ่ายพอร์ตการลงทุน/บัญชีโปรไฟล์/รายการฝาก – ถอนเงิน
3.5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำผ่านเว็บไซต์/เฟซบุ๊ก/แอปพลิเคชัน (ถ้ามี)
3.6 สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) หรือ เล่มบัญชี (Book bank)
4. ผู้เสียหายต้องผ่านจุดคัดกรองตามวิธีการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ


เพื่อให้ประชาชนผู้เสียหายได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของคดี ผ่านทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th เท่านั้น
โดยล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ผู้เสียหายได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 106 คน
จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้เสียหายในกรณีดังกล่าวให้ลงทะเบียนและเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะเป็นการขยายการให้ปากคำครั้งสุดท้าย

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000