ส.เพาะกาย ต่อยอดพัฒนาผู้ฝึกสอนขึ้นสู่ระดับชาติ - ไทยเสรีนิวส์
ส.เพาะกาย ต่อยอดพัฒนาผู้ฝึกสอนขึ้นสู่ระดับชาติ

ส.เพาะกาย ต่อยอดพัฒนาผู้ฝึกสอนขึ้นสู่ระดับชาติ

 

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้เตรียมต่อยอดผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับพื้นฐานขึ้นสู่การเป็นผู้ฝึกสอนกัฬาเพาะกายระดับชาติหลักสูตร Natioanal Bodybuilding Coaching Certificateซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้มาตรการ New Normal ตามแผนการเฝ้าระวังของ ศบค.

การจัดอบรมครั้งนี้เป็นไปตามหลักสูตรที่สมาคมได้รับความเห็นชอบจากสหพันธ์กีฬาเพาะและฟิตเนสทั้งระดับเอเชียและโลก โดยมีวิทยากรที่มีความรู้และมากประสบการณ์อาทิ น.พ.อี๊ด ลอประยูร รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ รศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์ และ อ.ทศพร ยิ้มลมัย มาร่วมเป็นวิทยากรสอนใน 5 สาขาวิชาอาทิ กายวิภาคและระบบกล้ามเนื้อ ชีวกลศาสตร์ในการออกกำลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บในการออกกำลังกาย จิตวิทยาของการเป็นผู้ฝึกสอนและโภชนาการกับการออกกำลังกาย

การอบรมในหลักสูตรจะมีการวัดผลการอบรมและผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และสามารถต่อยอดเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายและฟิตเนสระดับนานาชาติต่อไปได้ในอนาคตอีกด้วย สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร NBCC นี้จะต้องผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานของสมาคมมาแล้วเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ เฟชบุค สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง บางกะปิ กทม. หรือ www.tbpa.or.th สามารถส่งใบสมัครได้ด้วตัวเองที่ สมาคมฯ หรือ อีเมล์ [email protected]

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000