อําเภอคลองใหญ่ บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกหลังผ่อนคลายมา 1 เดือน นักเรียนดีใจได้เจอหน้าเพื่อนๆ (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
อําเภอคลองใหญ่ บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกหลังผ่อนคลายมา 1 เดือน นักเรียนดีใจได้เจอหน้าเพื่อนๆ  (ชมคลิป)

อําเภอคลองใหญ่บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกหลังผ่อนคลายมา 1 เดือน นักเรียนดีใจได้เจอหน้าเพื่อน ๆ ทางโรงเรียนวางมาตรการเข้มคัดกรองป้องกันโควิด -19  เน้นยํ้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจัดชั้นเรียนระยะห่าง ต้องทําตามกฎระเบียบมาตราการโควิค-19

บรรยากาศวันเปิดเรียนวันแรกที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกลับมาปกติ คึกคักเหมือนเดิมท่ามกลางรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal ที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำอําเภอคลองใหญ่ ครู อาจารย์ สารวัตรนักเรียนช่วยกันคัดกรองตรวจเช็คนักเรียนตรวเช็คกระเป๋าที่เข้ามาภายในโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งด้านใน เว้นระยะห่างในการสแกนผ่านเครื่องตรวจวัดอุณภูมิสแกนใบหน้าและสแกนบัตรประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัส ซึ่งตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนให้เพียงพอนักเรียนกว่า 1,000 คน ส่วนการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีรวมกันหนาแน่นในห้องเรียน ทางโรงเรียนจัดการเรียน การสอนแบบเว้นระยะห่างให้น้อยขึ้น มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ มีการทำความสะอาดห้องเรียนและพื้นผิวสัมผัสร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เด็กนักเรียนดีใจได้เจอเพื่อน และได้เรียนหนังสือปกติในห้องเรียน ซึ่งเข้าใจง่ายกว่าการเรียนทางออนไลน์

ส่วนที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมวันนี้เปิดเรียนวันแรกทาง นางสาวพยาบาลอาชีพจสุรีรัตน์ ธนากิจ รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ได้มาบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้ออีกด้วย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนประมาณ กว่า 1,000 คน นายสำเนา บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน นำครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา สารวัตรนักเรียน ร่วมกันคัดกรองนักเรียนทุกคน สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองที่มาส่ง บุตร หลาน โดยมีนายฤษณะวัฒน์ พานทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เข้าร่วมกับครูอาจารย์เพื่อคัดกรองอย่างเข้มข้นก่อนเข้าโรงเรียน นายสำเนา บุญมาก ผอ.รร.ได้กล่าวว่า ทางโรงเรียนจัดการเรียน การสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการผ่อนคลายให้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นให้เด็กนักเรียนทุกคนสวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

มีจุดทางเดินที่ทำไว้ให้เด็กเดินตามกันแบบเว้นระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียน ก่อนขึ้นอาคารเรียน หน้าห้องเรียนทุกห้องอย่างเพียงพอ มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน เช่นราวบันได ประตู หน้าต่าง ลูกบิดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารกลางวันเด็กจะไม่มารวมตัวกันเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ทุกชั้นเรียนจะรับประทานอาหารกลางวันภายในการควบคุมต้องนั่งเว้นระยะห่าง ส่วนผู้ปกครองที่มารับบุตร หลาน ตอนเลิกเรียนช่วงเย็นขอให้อยู่ในพื้นที่ด้านนอกที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ และตามจำนวนตามมาตรการเว้นระยะห่าง ไม่อนุญาตให้ไปรอรับที่ตึก หรือพื้นที่ใกล้ห้องเรียนโดยเด็ดขาด ขอความร่วมมือผู้ปกครองนัดแนะ บุตร หลาน ในจุดที่จะมารับกลับบ้านและเมื่อเจอกันแล้วก็ให้รับกลับออกไปจากโรงเรียนอย่างรวดเร็วหลีกเลี่ยงการเสี่ยง

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000