นครพนม คงจุดตรวจโควิด-19 ถึง 15 ก.พ. ผลค้นหาเชิงรุก ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ - ไทยเสรีนิวส์
นครพนม คงจุดตรวจโควิด-19 ถึง 15 ก.พ. ผลค้นหาเชิงรุก ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

นครพนม คงจุดตรวจโควิด-19 ถึง 15 ก.พ. ผลค้นหาเชิงรุก ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 20/2564 โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมประชุม Video Conference กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกักตัวของกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการของจังหวัดนครพนม รวมทั้งยังคงให้มีด่านจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าจังหวัดนครพนม ทั้ง 4 แห่ง ต่อไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบภาพรวมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVUD-19) จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น.) ผู้ป่วยยืนยันติดดื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 1 ราย ผู้ป่วยสงสัยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI : Patient Under Investigation) ปี 2564 รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 95 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 23 ราย รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย (สิ้นสุดการติดตามวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564) การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 5,179 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 5,179 ราย ผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) ปี 2564 รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 9 ราย คงเหลือติดตาม จำนวน 5 ราย (สิ้นสุดการติดตาม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564)

ในส่วนของการติดตามผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวด 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และอ่างทอง (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564) มีตัวเลขผู้เดินทางรายใหม่ 20 ราย ยอดสะสมทั้งหมด 2,512 ราย เดินทางกลับแล้ว 357 ราย ครบกำหนดกักตัว 1,143 ราย คงเหลือติดตาม 1,012 ราย (สิ้นสุดการติดตาม วันที่ 13 กุมภาพันนธ์ 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น.)

 

สำหรับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดนครพนม กรณีมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง แบ่งเป็น 1) พื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวด 4 จังหวัด (สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี) รวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยัน และ 2) พื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นนทุบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และอ่างทอง) จังหวัดนครพนมกำหนดมาตรการ 1.มีหนังสือรับรองออกนอกจังหวัด (พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด) 2.รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. 3.กักตัวที่บ้าน 14 วัน 4.บันทึกข้อมูลผ่าน App NPM-COVID-19 หมอชนะ และไทยชนะ 5.พิจารณาเก็บตัวอย่างตามความเสี่ยง และ 6.ดำเนินตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้

ส่วนอีก 68 จังหวัด (พื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวัง) จำแนกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวด 1 จังหวัด (ตราด) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด (กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ตาก นครนายก นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สุพรรณาบุรี สระแก้ว สระบุรี) และ
พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด (สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี พังงา) รวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังสูง (38 จังหวัด) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจให้ไว ใช้ไทยชนะ (ยกเว้นจังหวัดตราด ต้องมีหนังสือรับรองออกนอกจังหวัด)

 

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000