ปราจีนบุรี - เปิดเทอมวันแรกเด็กๆดีใจได้เจอเพื่อนและเรียนหนังสือ (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ปราจีนบุรี – เปิดเทอมวันแรกเด็กๆดีใจได้เจอเพื่อนและเรียนหนังสือ (ชมคลิป)

เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนหลายแห่งคึกคักเด็กๆต่างดีใจที่ได้เจอเพื่อนและจะได้เรียนหนังสือ หลังต้องหยุดเรียนมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพราะการแพร่ระบาดของ COVID -19 จนรัฐบาลต้องสั่งปิด

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนหลายแห่งได้เปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังรัฐบาลมีคำสั่งผ่อนปรนให้โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ตามปกติ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการคัดกรองตั้งแต่หน้าประตูวิทยาลัย รวมทั้งมีมาตรการรักษาระยะห่างในช่วงที่มีการเรียนการสอน และโรงเรียน เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีผู้ปกครองพากันจูงมือบุตรหลานมาส่งโรงเรียนกันแต่เช้าเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่ในตัวเมืองจึงต้องเดินทางมาแต่เช้าเพื่อหนีการจราจรรถที่อาจติดขัด

แต่ทุกคนทั้งเด็กและผู้ปกครองต่างก็มีสีหน้ายิ้มแย้มดีใจที่ โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหลังหยุดไป 1 เดือน
นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยได้มีการตั้งจุดคัดกรอง มีการตรวจสอบและให้เด็กล้างมือด้วยเจล ตลอดจนการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกัน ไวรัส COVID -19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ผู้ปกครองสามารถให้ความมั่นใจได้ ขณะที่เด็กนักเรียน ต่างก็มีความดีใจที่โรงเรียนได้เปิดเรียนหลังหยุดยาวจะได้มีโอกาสมาเจอเพื่อนๆและได้เรียนหนังสืออย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน

//////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000