เปิดลานกั้งยักษ์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมทะเลบ้านหาดทรายยาว เมืองสตูล (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
เปิดลานกั้งยักษ์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมทะเลบ้านหาดทรายยาว เมืองสตูล  (ชมคลิป)

เปิดลานกั้งยักษ์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมทะเลบ้านหาดทรายยาว ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดแลนด์มาร์คตำบลตันหยงโป โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก ณ บ้านหาดทรายยาว ม.2 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล


นายกิตติ หมัดตานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป กล่าวว่า จังหวัดสตูลมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลัก เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแหล่ง เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ เกาะหินงาม อุทยานธรณีสตูล เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 25 กิโลเมตร พื้นที่ติดทะเลอันดามัน

มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม ทำให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว ตำบลตันหยงโปยังมีสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิด เช่น กุ้ง กั้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก แมงกะพรุน เป็นต้น แต่ที่ขึ้นชื่อจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ กั้ง ซึ่งมีจำนวนมาก และเป็นกั้งที่มีคุณภาพจนเป็นที่นิยมของตลาดเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นจุดพักผ่อนชมวิว เป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คใหม่ให้แก่ตำบลตันหยงโปและจังหวัดสตูล

และพัฒนาพื้นที่ริมทะเลให้เกิดทัศนียภาพสวยงาม จังหวัดสตูลจึงได้สนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหลมตันหยงโป-หาดทรายยาว (พัฒนาภูมิทัศน์ลานดูเดือน) หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป เป็นเงินทั้งสิ้น 1,477,000 บาท โดยปรับภูมิทัศน์ก่อสร้างหลักกิโล พร้อมก่อสร้างสัญลักษณ์กั้ง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 4 เมตร ซึ่งตำบลตันหยงโปให้ชื่อว่าแลนด์มาร์คตำบลตันหยงโป


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวแสดงความยินดีกับชาวตำบลตันหยงโป และชาวจังหวัดสตูลทุกท่านที่มีแลนด์มาร์คตำบลตันหยงโป สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว นับเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าเพื่อส่งต่อยอดและพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนของจังหวัดสตูลอีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000