จันทบุรี-บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกหลังผ่อนคลาย นักเรียนดีใจได้เจอหน้าเพื่อน ๆ ทางโรงเรียนวางมาตรการเข้มคัดกรองป้องกันโควิด -19 (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
จันทบุรี-บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกหลังผ่อนคลาย นักเรียนดีใจได้เจอหน้าเพื่อน ๆ ทางโรงเรียนวางมาตรการเข้มคัดกรองป้องกันโควิด -19 (ชมคลิป)

จันทบุรี-บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกหลังผ่อนคลาย นักเรียนดีใจได้เจอหน้าเพื่อน ๆ ทางโรงเรียนวางมาตรการเข้มคัดกรองป้องกันโควิด -19

เน้นไม่ใช้สิ่งของสัมผัสร่วมกัน จัดชั้นเรียนระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา บรรยากาศวันเปิดเรียนวันแรกที่จังหวัดจันทบุรีกลับมาปกติ คึกคักเหมือนเดิมท่ามกลางรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal ที่โรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำจังหวัด ครู อาจารย์ สารวัตรนักเรียนช่วยกันคัดกรองตรวจเช็คนักเรียนที่เข้ามาภายในโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งด้านใน เว้นระยะห่างในการสแกนผ่านเครื่องตรวจวัดอุณภูมิสแกนใบหน้าหลีกเลี่ยงการสัมผัส

ซึ่งเครื่องสแกนที่นำมาติดตั้งได้รับความอนุเคราะห์จากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรีติดตั้งทางเข้าโรงเรียนให้เพียงพอนักเรียนกว่า 2.800 คน ส่วนการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีรวม 75 ห้องเรียน ทางโรงเรียนจัดการเรียน การสอนแบบเว้นระยะห่าง มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ มีการทำความสะอาดห้องเรียนและพื้นผิวสัมผัสร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เด็กนักเรียนดีใจได้เจอเพื่อน และได้เรียนหนังสือปกติในห้องเรียน ซึ่งเข้าใจง่ายกว่าการเรียนทางออนไลน์


ส่วนที่โรงเรียนสฤษดิเดช ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษามีนักเรียนประมาณ 3,200 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา สารวัตรนักเรียน ร่วมกันคัดกรองนักเรียนทุกคน สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองที่มาส่ง บุตร หลาน โดยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช กล่าวว่า ทางโรงเรียนจัดการเรียน การสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการผ่อนคลายให้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นให้เด็กนักเรียนทุกคนสวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีจุดทางเดินที่ทำไว้ให้เด็กเดินตามกันแบบเว้นระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียน

ก่อนขึ้นอาคารเรียน หน้าห้องเรียนทุกห้องอย่างเพียงพอ มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน เช่นราวบันได ประตู หน้าต่าง ลูกบิดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารกลางวันเด็กจะไม่มารวมตัวกันเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ทุกชั้นเรียนจะรับประทานอาหารกลางวันภายในห้องเรียน ส่วนผู้ปกครองที่มารับบุตร หลาน ตอนเลิกเรียนช่วงเย็นขอให้อยู่ในพื้นที่โดมที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ และตามจำนวนตามมาตรการเว้นระยะห่าง ไม่อนุญาตให้ไปรอรับที่ตึก หรือพื้นที่ใกล้ห้องเรียนโดยเด็ดขาด ขอความร่วมมือผู้ปกครองนัดแนะ บุตร หลาน ในจุดที่จะมารับกลับบ้านและเมื่อเจอกันแล้วก็ให้รับกลับออกไปจากโรงเรียนอย่างรวดเร็วหลีกเลี่ยงความแออัด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000