สวปอ.มส.10 ส่งน้ำใจช่วยจังหวัดสมุทรสาคร - ไทยเสรีนิวส์
สวปอ.มส.10 ส่งน้ำใจช่วยจังหวัดสมุทรสาคร

สวปอ.มส.10 ส่งน้ำใจช่วยจังหวัดสมุทรสาคร

 

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบอุปกรณ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก นางกชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้แทนของผู้รับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ (สวปอ.มส.10) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงตามสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประกอบด้วยห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ 1 ห้อง ชุด ppe จำนวน 370 ชุด face shield จำนวน 250 ชิ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 104,200 บาท ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ในโอกาสนี้ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวขอบคุณ และชื่นชมในน้ำใจของคณะ สวปอ.มส.10 ที่มีความห่วงใยและเอื้อเฟื้ออุปกรณ์แก่ชาวสมุทรสาครในครั้งนี้และเชื่อมั่นว่าจังหวัดสมุทรสาครจะผ่านวิกฤติโควิด 19 ไปด้วยกันด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000