ออกสลากกาชาด งานมะขามหวานเพชรบูรณ์ ปี 2564 - ไทยเสรีนิวส์
ออกสลากกาชาด งานมะขามหวานเพชรบูรณ์ ปี 2564

ออกสลากกาชาด งานมะขามหวานเพชรบูรณ์ ปี 2564

 

วันที่ 31 มกราคม 2564 ณ หอประชุมหลังใหญ่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการออกสลากกาชาด งานมะขามหวาน ประจำปี 2564 ซึ่งทุกปีการจับสลากรางวัลกาชาดจะถูกจับฉลากภายในงานทุกวันที่ 31 มกราคมของทุกปี แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตโควิด 19 จึงได้เลื่อนการจัดงานมะขามหวาน แต่เนื่องจากได้จำหน่ายสลากกาชาดไปหมดแล้ว จึงต้องมาออกรางวัล ณ ที่หอประชุมหลังใหญ่

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้มาร่วมกันออกรางวัลสลากกาชาด อาทิเช่น รองผู้ว่าราชการ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พยาบาลโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ อส. และที่ขาดไม่ได้เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์

การจับสลากออกรางวัลในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน facebookประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้เข้าไปร่วมทำข่าวและเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

รางวัลที่ 1 เลขที่ออกได้แก่ 27729 ซึ่งรางวัลที่ 1 ได้แก่ รถกระบะ toyota revo ซึ่งต้องรอการตรวจสอบว่าผู้ใดจะเป็นผู้ที่ได้รางวัลที่ 1 และจะได้ทำการมอบรางวัลอีกครั้งที่หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000