บ้านสิริศาการ์ดไม่ตก เราจะฝ่าวิกฤต โควิด 19 ไปด้วยกัน (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
บ้านสิริศาการ์ดไม่ตก เราจะฝ่าวิกฤต โควิด 19 ไปด้วยกัน (ชมคลิป)

บ้านสิริศาการ์ดไม่ตก เราจะฝ่าวิกฤต โควิด 19 ไปด้วยกัน

 

ผู้นำชุมชน พร้อมเจ้าของโครงการหมู่บ้านสิริศา นำรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและแจกหน้ากากอนามัย ใหักับผู้พักอาศัยในโครงการหมู่บ้านสิริศา เพื่อป้องกันโควิด 19 ถึงแม้ว่า จังหวัดชลบุรี จะไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มแล้วก็ตาม เราจะผ่านพ้นวิกฤต โควิด 19 นี้ไปด้วยกันให้ได้


โครงการบ้านสิริศา ร่วมกับ นาย ยุทธนา ชมดอกไม้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ขลบุรี พร้อมผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันนำรถพ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนหมู่บ้านสิริศา ในโครงการที่ 1,5,7 และ โครงการที่ 45 รวมถึงชุมชนข้างเคียง
เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของชุมชนดังกล่าว

โครงการหมู่บ้านสิริศา และ นายยุทธนา ชมดอกไม้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จะออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 และแจกหน้ากากอนามัย ให้กับผู้พักอาศัยในชุมชน ดังกล่าว ในทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง


ถึงแม้ว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จะไม่มีเพิ่มขึ้น ณ ขณะนี้ แต่เราจะไม่ประมาท และขอให้ทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน พกเจลล้างมือ ล้างมือบ่อยๆ งดไปในที่แออัดผู้คนมากมาย เราทุกคนต้องรอดและปลอดภัยจาก โควิด-19 ไปด้วยกัน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000