"รมช.ธรรมนัส" ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่ อ.ตากใบ “ตากใบโมเดล” - ไทยเสรีนิวส์
“รมช.ธรรมนัส” ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่ อ.ตากใบ “ตากใบโมเดล”

“รมช.ธรรมนัส” ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่ อ.ตากใบ “ตากใบโมเดล”

 

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.64 ณ อากาศยานหมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ “ตากใบโมเดล” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต่อจากนั้นคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ แปลงข้าวใหญ่ บ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ ซึ่งเป็นแปลงข้าวใหญ่ ต้นแบบโครงการตากใบโมเดล เพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนาพื้นที่อำเภอตากใบอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตร เช่น ทรัพยากรดิน น้ำ พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตร เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาอำเภอตากใบให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการพัฒนาพื้นที่ และขยายผลโครงการพระราชดำริ อย่างเป็นรูปธรรมสามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไป

 

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไรนราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000