คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 มอบตราตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส ประจำปี 64 (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 มอบตราตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส ประจำปี 64  (ชมคลิป)

คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 จัดพิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส ประจำปีพุทธศักราช 2564

 

 

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง พระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ประจำปี 2564 โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยนายวิชัย บุญมี นายอำเภอเมืองนครนายก กล่าวรายนามพระสังฆาธิการที่ได้รับตราตั้งเจ้าอาวาส อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จึงแต่งตั้งให้

 

1.พระชาญ ฉายา ปุญญวีโร อายุ 70 พรรษา 14 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ประโยค 1-2 วัดโสภาประชาสรรค์ ตำบลศรีนาวา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครนยก

2.พระสมปอง ฉายา ถิรปัญโญ อายุ 60 พรรษา 14 วิทยฐานะ น.อธ.เอก วัดกลางดอน ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนยก

3.พระครูใบฎีกา อุเทน ฉายา ฐานธัมโม อายุ 34 พรรษา 14 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ประโยค 1-2 วัดโพธิ์ไทร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

4.พระณัฐพล ฉายา วิสุทธาจาโร อายุ 48 พรรษา 14 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ประโยค 1-2 วัดเขาน้อยหินกอง ตำบลสาริกา เขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

5.พระเสนาะ ฉายา นิติสาโร อายุ 49 พรรษา 29 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดกระดาน ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

6.พระครูวินัยธร ทวน ฉายา จารุธัมโม อายุ 78 พรรษา 36 วิทยฐานะ น.ธ.โท วัดสบกเขียว ตำบลหนองแสง เขต 2 อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

7.พระสติม ฉายา จตุตมโล อายุ 63 พรรษา 7 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดพรหมเพชร ตำบลโคกกรวด-นาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

8.พระวัชรพงศ์ ฉายา ฐานวโร อายุ 37 พรรษา 7 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ประโยค 1-2 วัดหนองหัวลิงใน ตำบลหนองแสง เขต 1 อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

9.พระรชตะ ฉายา มวิโก อายุ 53 พรรษา 8 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดจันทร์เรือง ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

10.พระไพรัตน์ ฉายา โฆสคุโน อายุ 37 พรรษา 7 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดห้วยสงคราม ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดห้วยสงคราม

 

 

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000