อุบลฯ จัด "ปั่นรักษ์เมือง" ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย - ไทยเสรีนิวส์
อุบลฯ จัด “ปั่นรักษ์เมือง” ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

อุบลฯ จัด “ปั่นรักษ์เมือง” ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

 

วันที่ 30 ม.ค 64 ที่วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นรักษ์เมือง ตามโครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ประจำปี 2564 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ผสมผสานกับการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง สร้างภูมิต้านทานต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและชาวตำบลโนนผึ้ง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บริเวณหน้าวัดหนองป่าพง บำรุงรักษาต้นรวงผึ้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงปลูกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 พร้อมทั้งมอบนโยบายขยายกิจกรรมไม้รักษ์เมืองสู่ปั่นรักษ์เมือง

จากนั้นร่วมปั่นจักรยานและเก็บขยะจากวัดหนองป่าพงสู่แหล่งรวมความรู้ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโนนผึ้งและจุดเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง ณ ทุ่งดอกดาวเรือง รวมระยะทาง 8 กิโลเมตร

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมไม้รักษ์เมือง เก็บขยะรอบศาลากลางทุกวันพุธ เพื่อสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานราชการภายในศาลากลางในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบัน รวม 46 ครั้ง คิดเป็นปริมาณขยะที่รวบรวมส่งเทศบาลแจระแมเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลรวมทั้งสิ้น 1.80 ตัน

และจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายผลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยไปยังหน่วยงานภายนอกและระดับท้องถิ่นต่อไป

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000