ขอความร่วมมือไม่เผาไร่อ้อยก่อให้เกิดมลพิษ - ไทยเสรีนิวส์
ขอความร่วมมือไม่เผาไร่อ้อยก่อให้เกิดมลพิษ

ขอความร่วมมือไม่เผาไร่อ้อยก่อให้เกิดมลพิษ

 

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายชุมพล สุขนิรันดร์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาสายส่ง (กสอ-ส.), นายคมกฤษ ศรีสุดา วิศวกรระดับ 10 กสอ-ส., นายยุทธชัย ทิพวงศา วิศวกรระดับ 10 กสอ-ส., นายณพงศ์ แผ้วพลสง หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสายส่ง 1 (หสอ1-ส.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน อปอ. เข้าพบ นางวาสนา สนทอง รองผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง,

นายสมหวัง เดชวีระพาณิชย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตไฟฟ้า โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น, นายสมชาย จันทร์เศรษฐี ผู้อำนวยการด้านโรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เพื่อขอความร่วมมือโรงงานน้ำตาลในการประชาสัมพันธ์แก่เจ้าของไร่อ้อยงดเผาไร่อ้อย พร้อมทั้งชี้แจงผลกระทบจากการเผาไร่อ้อยใกล้หรือใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

เนื่องจากจะส่งผลทำให้เกิดไฟฟ้าดับ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ส่งผลต่อความมั่นคงของระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. และผู้ทำการเผาต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนของโรงงานน้ำตาลทั้ง 2 แห่ง เป็นอย่างดีที่จะช่วยประสานต่อไปยังชาวไร่ในพื้นที่ด้วย

 

ภัสสะ บุญธรรม รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000