นักรบชุดขาวจากเมืองพิจิตร 8 คน สมัครใจสู้ภัยโควิดสมุทรสาครรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ขออาสา - ไทยเสรีนิวส์
นักรบชุดขาวจากเมืองพิจิตร 8 คน สมัครใจสู้ภัยโควิดสมุทรสาครรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ขออาสา

พิจิตร-นักรบชุดขาวจากเมืองพิจิตร8คนสมัครใจสู้ภัยโควิดสมุทรสาครรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ขออาสา

 

วันที่ 29 ม.ค. 2564 ที่ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นพ.กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.พิจิตร ร่วมส่งทีมพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานขับรถ รวม 8 คน ที่เป็นคนหนุ่มสาว ไม่มีโรคประจำตัว ร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง และมีจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย

1. น.ส. เสาวลักษณ์ วิชัยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.วังทรายพูน 2. น.ส.เพ็ชรรัตน์ หลิ่มบางอิฐ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.สากเหล็ก 3. น.สสาวิตรี จันทร์เขียน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.โพธิ์ประทับช้าง 4. น.ส.บุษยมาส รอดอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ท่าขมิ้น 5.น.ส.ทิพย์วรรณ ยิ้มจั่น นักวิชาการสาธารณสุข รพ.บึงนาราง 6.นางนุชสรินทร์ รุ่งสว่าง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 7.นายชาญณรงค์ ทองสุข นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.วังตะกู 8.นายพยัพ จุลกลับ พนักงานขับรถ สสจ.พิจิตร ซึ่งเป็นทีมแรกของจังหวัดพิจิตร ที่จะออกเดินทางไปประจำการปฏิบัติการสอบสวนโรค ช่วยเหลือสนับสนุนทีมสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 1- 7 กุมภาพันธ์ 2564

โอกาสนี้ นายรังสรรค์ ผู้ว่าฯพิจิตร ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณ ‘ทีมนักรบชุดขาว’ ที่กล้าหาญ เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อป้องกันโควิด-19 พร้อมกำชับว่าโควิด-19 เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ทุกคนต้องท่อง “พิจิตรไม่ประมาทการ์ดอย่าตก” ให้ขึ้นใจ และดูแลตนเองให้ดี เมื่อครบกำหนดขอให้กลับพิจิตรด้วยความภาคภูมิใจ

ในส่วนของ น.ส.เสาวลักษณ์ วิชัยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.วังทรายพูน ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนักรบชุดขาวของ จ.พิจิตร กล่าวว่า…การเดินทางไปครั้งนี้ ตนเองและทีมรู้ดีว่ามีความเสี่ยง แต่ก็ขอสมัครใจไปปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรสาคร ในฐานะข้าราชการสาธารณสุข จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด และเมื่อภารกิจสิ้นสุด ก็จะต้องกลับมาตรวจและกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

 

สิทธิพจน์ พิจิตร
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000