สาธารณสุขสุโขทัย ให้กำลังใจ 8 นักรบเสื้อขาวเสริมทัพหมอสู้โควิดยังสมุทรสาคร - ไทยเสรีนิวส์
สาธารณสุขสุโขทัย ให้กำลังใจ 8 นักรบเสื้อขาวเสริมทัพหมอสู้โควิดยังสมุทรสาคร

สาธารณสุขสุโขทัย ให้กำลังใจ 8 นักรบเสื้อขาวเสริมทัพหมอสู้โควิดยังสมุทรสาคร

 

วันนี้ (29 มกราคม 2564) เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำคณะร่วมและกำลังใจจากชาวสุโขทัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ 8 นักรบเสื้อขาวในการลงพื้นที่สู้ภัยโควิด-19 ยังจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางศศิธร สุดเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย และบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดสุโขทัย ได้มาร่วมใจกันส่งทีมนักรบเสื้อขาว สังกัดหน่วยงานของสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ของจังหวัดสุโขทัย

 


ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัยมีความพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันควบคุมโรคโควิด – 19 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ทางจังหวัดสมุทรสาครจึงขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างๆ เพื่อเข้าร่วมดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัยมีเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) และผู้ที่มีจิตอาสาสมัครใจไปช่วยที่สมุทรสาครในครั้งนี้ คณะที่อาสาไปในภารกิจครั้งนี้ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย คือ นายราชันย์ ทุนมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ,นางวันเพ็ญ ลายเสือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ,นางสาวตะวัน หล้าพ่วง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ,นางสาวจิดาภา แจ่มจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ,

นางสาวพัชรินทร์ จำนงค์ภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ ,นางสาวรดาธันย์. ทองเดช นักวิชาการสาธารณสุข ,นางสาวฐาปนีย์ อุ้มทอง นักวิชาการสาธารณสุข และนายสมพร กลับทุ่ง พนักงานขับรถยนต์ ซึ่งโดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 8 ท่านนี้ จะเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจด้านการค้นหาผู้ป่วยในชุมชน และมีกำหนดออกเดินทางไปสมุทรสาครในวันที่ 31 มกราคม 2564 จากนั้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เป็นการสิ้นสุดภารกิจ ก็จะเดินทางกลับจังหวัดสุโขทัย หลังจากกลับจากการปฏิบัติงานแล้ว ทั้ง 8 ท่าน ยินดีจะทำกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่และหมอ คอยเอาใจใส่ตรวจและดูแลให้ปลอดภัยต่อไป

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000