ทอ.ส่ง“อัลฟ่าเจ็ท” ทำฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ทอ.ส่ง“อัลฟ่าเจ็ท” ทำฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ (มีคลิป)

กองบิน 23 อุดรธานี ส่งเครื่องบิน “อัลฟ่าเจ็ท” ร่วมบินปฏิบัติการทำฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ แก้ไขวิกฤตน้ำในเขื่อนและสถานการณ์ภัยแล้ง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

 

วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ลานจอดอากาศยาน กองบิน 23 อุดรธานี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน 23 เป็นประธานส่งหน่วยบินสนับสนุนภารกิจฝนหลวง ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ พร้อมคล้องพวงมาลัยและปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่นักบินและนายทหารที่จะไปปฏิบัติการที่ฐานปฏิบัติการ กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ โดยมีนายนภดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี พันเอก ภาณุพงศ์ พุทธิภาพ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 24 นายวิทยา อัปมาโถ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหารประจำการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

นาวาอากาศโท อัครา ขาววิเศษ ผู้บังคับฝูงบิน 231 กองบิน 23 กล่าวว่า กองบิน 23 โดยฝูงบิน 231 ได้จัดเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 หรือ อัลฟ่าเจ็ท จำนวน 2 ลำ พร้อมนักบิน และเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ำในเขื่อน และสถานการณ์ภัยแล้งของพื้นที่การเกษตร รวมทั้งบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดพายุลูกเห็บ ตามโครงการในพระราชดำริ ร่วมกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการปฏิบัติในปี 2563 ที่ผ่านมา หน่วยบินปฏิบัติการร่วมการปฏิบัติกว่า 40 กว่าเที่ยวบิน

ทั้งการทำฝนหลวงเมฆเย็นและยับยั้งพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสานตอนบน บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้เป็นอย่างดี

สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2564 นี้ สำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธาณภัยกองทัพอากาศ ได้อนุมัติให้ฝูงบิน 231 กองบิน 23 วางกำลัง ณ กองบิน 41 เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งนักบินหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ทั้ง 4 ผลัด ประกอบด้วย นาวาอากาศตรี.พีรพันธ์ ไชยเสน เรืออากาศเอก ภานุวุฒิ โสธรชัย เรืออากาศเอก สุทธิพงศ์ บุญเลิศ และเรืออากาศโท นภดล สินธุวรรณะ


นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน 23 กล่าวว่า กองทัพอากาศมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อประชาชนและเกษตรกรที่เดือดร้อน จึงเข้าร่วมสนองโครงการในพระราชดำริ โดยส่งอากาศยาน กำลังพล ปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งได้กระทำอย่างต่อเนื่อง ผลของโครงการเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งขาดแคลนน้ำหรือที่ได้รับความเสียหายจากพายุลูกเห็บ นักบิน เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ร่วมปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นนำชื่อเสียงมากสู่กองบิน 23 และกองทัพอากาศ

นายวิทยา อัปมาโถ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ช่วงนี้สถานการณ์น้ำยังไม่วิกฤติเพราะยังไม่ได้เข้าสู่ฤดูร้อน แต่เราก็จะถือโอกาสนี้ปฏิบัติการช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดเพื่อผ่อนคลายวิกฤติในแหล่งน้ำที่เหลือน้อย และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดพายุลูกเห็บได้ ซึ่งหน่วยปฏิบัติการก็จะมีทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่และอุดรธานี

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000