ฉะเชิงเทรา-แปดริ้วจัดตั้งสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราสำเร็จ - ไทยเสรีนิวส์
ฉะเชิงเทรา-แปดริ้วจัดตั้งสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราสำเร็จ

ฉะเชิงเทรา-แปดริ้วจัดตั้งสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราสำเร็จ

 

 

29 ม.ค. 64 นายไมตรี ไตรติลานันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะนายทะเบียนเซนต์อนุมัติให้มีการจัดตั้ง สมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรเพื่อทำงานด้านการท่องเที่ยวของ จ.ฉะเชิงเทรา ตามพ.ร บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 และ พ.ศ.2550 ทางสมาคมได้มีการประชุมและมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯโดยสมาชิกมีมติเลือก คุณอาภรณ์ วัชระ ผู้บริหารบางพระรีสอร์ทและโรงเบียร์แปดริ้ว เป็นนายกสมาคมคนแรกของสมาคมฯ

เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการด้านการค้าการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นที่ประจักษ์รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมีศักยภาพ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้มแข็งธุรกิจมีการค้าต่างๆ มีผลประกอบการดีขึ้น เช่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัด การขายของที่ระลึก ธุระกิจโรงแรม ที่พักอาศัย รีสอร์ท รสมทั้งร่วมผลักดันให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู่น่าท่องเที่ยวต่อไป

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000