ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กสทช.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคตะวันออก - ไทยเสรีนิวส์
ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กสทช.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคตะวันออก

ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กสทช.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคตะวันออก

 

วันที่ 28 มกราคม 2564 ที่โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา “” สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมในการนำเสนอข่าวการเมืองของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์” เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรม นำความรู้ความสามารถไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ สำหรับการอบรมที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยได้จัดให้มีการอบรมเป็นเวลา 3 วัน คือ 28-30 มกราคม 2564 และจะจัดการอบรมในจังหวัดต่างต่อไปอีกดังนี้


– จังหวัดนครราชสีมา : วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม แคนทารี โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา
– จังหวัดเชียงใหม่ : วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่
– จังหวัดสุราษฎร์ธานี : วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 (แจ้งสถานที่ภายหลัง)


โดยท่านที่สนใจในแต่ละจังหวัด สามารถลงทะเบียนผ่านแบบตอบรับออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งได้ทันที (เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น ข้อมูลจะถูกบันทึกผ่านระบบอัตโนมัติทันที)
!! จำกัดจำนวนเพียง 50 ท่านต่อจังหวัดเท่านั้น !!!! อบรมฟรี และมีค่าเดินทาง !!
– ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร 063-9964424 คุณเอก ผู้ประสานงานโครงการ


**** หมายเหตุ ****
ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม และ/หรือ ดำเนินการคัดเลือกจำนวนของผู้เข้าร่วมอบรมในกรณีที่มีจำนวนครบตามที่โครงการได้กำหนดไว้
*จำเป็น
รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมการอบรม


1. ผู้เข้าร่วมต้องเป็นบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ต้องทำหน้าที่นำเสนอข่าวการเมืองในสื่อแต่ละประเภท หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือเคยทำงานด้านการนำเสนอข่าวการเมืองในช่องทางต่างๆ (วิทยุ-โทรทัศน์) และสื่อออนไลน์ (ทีวีดิจิทัล, ดาวเทียม, เคเบิล, วิทยุ/โทรทัศน์ชุมชน, Blogger, Influencer, สำนักข่าวออนไลน์) เป็นต้น
2. ผู้เข้าร่วมต้องกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมให้ครบถ้วนและถูกต้อง
3. ผู้เข้าร่วมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 3 ใบมาด้วยตนเองเพื่อรับค่าเดินทาง เพื่อลดการสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19
4. ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่อบรมและเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น ตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000