วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์   (ชมคลิป)

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ร่วมกับ กำลังพลจิตอาสา มทบ.12 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รับวันเปิดเรียนหลังรัฐบาลมีมติให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

วันนี้ 28 มกราคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยนางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยบุคลากร นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้ร่วมกับ ทหารกองร้อยจิตอาสา มทบ. 12 จำนวน 60 นายร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องเรียน และบริเวณโดยรอบของวิทยาลัย ตามโครงการ Big Cleaning Day เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ที่กำลังแพร่ระบาดรอบสองจนทำให้สถานศึกษาต้องปิดการเรียนการสอน


นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ยังได้กล่าวถึงความพร้อมในการเปิดเรียนตามปกติภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีระบบการคัดกรองตั้งแต่หน้าประตูวิทยาลัยฯ ตลอดจนสถานที่ภายในที่มีการทำความสะอาดทุกจุด รวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ทั้งเจลล้างมือ จุดล้างมือต่างๆ รวมไปถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองทุกท่าน


ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจาก ไวรัส COVID – 19 โดยทางวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้มีการประสานความร่วมมือกองร้อยจิตอาสา 904 จากมณฑลทหารบกที่ 12 ได้นำรถน้ำ พร้อมด้วยอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ร่วมกันน้ำฉีดล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

///////////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000