ทัพเรือภาคที่ 1ทำเจลล้างมือ หน้ากาก Face Shieid เตรียมแจกจ่ายให้ประชาชน - ไทยเสรีนิวส์
ทัพเรือภาคที่ 1ทำเจลล้างมือ หน้ากาก Face Shieid เตรียมแจกจ่ายให้ประชาชน

ทัพเรือภาคที่ 1ทำเจลล้างมือ หน้ากาก Face Shieid เตรียมแจกจ่ายให้ประชาชน

 

วันนี้ 28 ม.ค.64 ที่โรงจอดเรือ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบรี พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1พร้อมด้วย นาง นุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 มาเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shieid) โดยมี ผู้บังคัญบัญชา ข้าราชการ ทหารในสังกัดทัพเรือภาคที่ 1 สมาชิกชมรม ภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 เข้าร่วมในกิจกรรม มีวิทยากรจาก เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาเภสัชอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต มาบรรยายและสาธิตกการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shieid)


จากสถานการณ์ มีการแพร่ระบาดของโรด COVID-19 รอบใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรด COVID-19 เพียงพอต่อความต้องการ ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) เพื่อมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำลังพลใน ทัพเรือภาคที่ 1 รวมถึงกำลังพลหน่วยเรือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ 1 กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 กลุ่มสมาคมการประมง ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศให้มีมติยกระดับให้พื้นที่ 5 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมาตรการป้องกันโรค และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ อีกด้วย


พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งของมทัพเรือภาคที่ 1 ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพระบาดของโรด COVD-19 รอบใหม่ ทำให้กำลังพลในทัพเรือภาคที่ 1 กำลังพลหน่วยเรือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ 1รวมทั้งเจ้าหน้ที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันในการใช้ชีวิตประจำวันเช่น เจลแอลกอฮอล์ลงมือ หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค(Face Shield) เป็นจำนวนมาก การช่วยเหลือสนับสนุนกันเอื้อเฟื้อต่อกัน อนุเคราะห์กัน ในยามนี้ให้เกิดมรรคผลเป็นรูปธรรม การแบ่งปันอุปกรณ์การป้องกันโรด COVD-19 ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนที่เดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเป็นพลังบวกอย่าหนึ่ง ที่ทำให้คนเรามีความสุข และมีรอยยิ้มได้ในทุกวัน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000