รองผู้ว่าฯ อุดรธานี เปิดโครงการ “English We Like”ปีที่ 12พัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน - ไทยเสรีนิวส์
รองผู้ว่าฯ อุดรธานี เปิดโครงการ “English We Like”ปีที่ 12พัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน

รองผู้ว่าฯ อุดรธานี เปิดโครงการ “English We Like”ปีที่ 12พัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน

 

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 ที่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ English We Like ปีที่ 12 “โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ พร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

นายกฤตภัค  สุธนวรกุล  ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า โครงการ “ English We Like ปีที่ 12 โดยมี บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ด้วย บริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ“ English We Like ปีที่ 12

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Life เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

โครงการ “ English We Like ปีที่ 12 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) (ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์)และ บริษัท พี.อาร์. ฟู้ดแลนด์ จำกัด ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้เท่าเทียมกันทั่วประเทศ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000