อยากรู้ อยากรวย กับการปลูกกัญชงโปรดอ่าน (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
อยากรู้ อยากรวย กับการปลูกกัญชงโปรดอ่าน  (ชมคลิป)

อยากรู้ อยากรวย กับการปลูกกัญชงโปรดอ่าน

 

 

หลังประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข แก้ไขกฎหมายอนุญาตให้ปลูกกัญชงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 มกราคม 2564 นี้ ทำให้คนไทยจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชงทั้งในรูปอาหาร ยา เครื่องสำอาง สมุนไพร เสื้อผ้า เสื้อเกราะ กระดาษ ฉนวนกันความร้อน ฯลฯ แต่ผู้ปลูกต้องรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนชุมชน และภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แต่ต้องมีความพร้อมทั้งการปลูก แหล่งรับซื้อ และการแปรรูป โดยต้องยื่นขออนุญาตเข้าโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อปลูกและส่งขายให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อนำไปผลิตยาแผนไทย 16 ตำรับ


“กัญชงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จากทุกส่วนทั้งใบ ราก กิ่ง ก้าน ลำต้นและดอก ซึ่งการนำส่วนต่างๆ ของกัญชงไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ทั้งยา อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะต้องขออนุญาตตามกฎหมายจาก อย. โดยเครื่องสำอาง มีข้อกำหนดต้องไม่มีสาร THC และขออนุญาตจากกลุ่มเครื่องสำอาง ส่วนอาหารจะต้องขออนุญาต อย.ในกลุ่มอาหารโดยตรง”

ท่านที่ อยากปลูกกัญชง ชวนเข้าชมฟรี Live สด ให้ข้อมูล และตอบคำถามสด ปลูกกัญชงอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
พบกันทางเฟซบุ้กเเฟนเพจ “ชมรมชวนกัญรักสุขภาพ” วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคมนี้ เวลา 15.00-16.00 น.
https://www.facebook.com/groups/253750822593945/?ref=share

#ชมรมชวนกัญรักสุขภาพ #รักกัญเมดิคอล #กัญชา #กัญชง #พืชเศรษฐกิจไทย #Thailand is medical hub center
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000