ทัพฟ้าไทย-สิงคโปร์ ปรับปรุงห้องน้ำให้โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ทัพฟ้าไทย-สิงคโปร์ ปรับปรุงห้องน้ำให้โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ (มีคลิป)

กองบิน 23 ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ ส่งมอบการปรับปรุงห้องน้ำและอ่างล้างหน้าให้กับโรงเรียนที่อยู่รอบกองบิน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบของขวัญให้แก่เด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปกติกองบิน 23 จะจัดงานเป็นประจำทุกปี แต่สถานการณ์โควิดทำให้กิจกรรมต้องงด สร้างความดีใจให้แก่เด็กๆเป็นอย่างมาก

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี น.อ.บุญรัตน์ ฤทธิประภาส เสนาธิการกองบิน 23 น.ท.เดเร็ก ชาน หัวหน้าหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ และคณะจากกองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ได้ประกอบพิธีส่งมอบการปรับปรุงห้องน้ำ และอ่างล้างหน้า โดยมีนายประสงค์ สุจริต นายก อบต.นาดี นายประวิทย์ มิ่งขวัญ ผอ.โรงเรียน ดร.เอื้อมพรพิศ แสงศิลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู อาจารย์ ให้การต้อนรับ

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2500 เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 50 คน

น.อ.บุญรัตน์ ฤทธิประภาส เสนาธิการกองบิน 23 กล่าวว่า กองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ได้มาที่โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่แห่งนี้ เพราะว่าโรงเรียนนี้อยู่ใกล้กับกองบิน 23 การมาพบปะคณะครูและนักเรียนโดยรอบกองบิน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของโรงเรียนกับกองทัพอากาศ ซึ่งที่ผ่านมากองทัพอากาศได้มีการฝึกบินร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกร่วมกัน รวมถึงได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเราจำเป็นต้องฝึกนักบินให้มีความเชี่ยวชาญ และเพิ่มประสบการณ์ในการบิน เพื่อรักษาอธิปไตยความมั่นคงของชาติ

สำหรับการฝึกบินนั้น อาจจะทำให้เกิดมลภาวะทางเสียง จึงอยากจะแจ้งให้กับทางโรงเรียนได้รับทราบ เราได้ปรับแผนการบิน ให้มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนให้น้อยที่สุด และเราจำเป็นต้องปฎิบัติภารกิจนี้ ท้องฟ้าให้เราเป็นผู้รักษาและปกป้อง เสียงนี้จะเป็นเสียงแห่งความมั่นคง จึงอยากให้ทางโรงเรียนเกิดความมั่นใจว่า เรายังมีมิตรภาพที่ดี เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หากมีข้อเสนอแนะ หรือให้กองบิน 23 ช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ เรายินดีช่วยตามกำลังและขีดความสามารถของเรา

นายประวิทย์ มิ่งขวัญ ผอ.โรงเรียน กล่าวว่า ทางคณะครูและนักเรียน ดีใจที่มาเยี่ยมและปรับปรุงห้องน้ำ อ่างล้างหน้าให้ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยความห่วงใย ดีใจที่ได้รับโอกาสในการปรับปรุงสิ่งดีๆเพื่อเด็กนักเรียน เห็นความสำคัญของโรงเรียน รวมทั้งมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหวังว่าในโอกาสต่อไป จะได้มามอบสิ่งดีๆให้กับทางโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่แห่งนี้อีก

นอกจากนี้ ทางคณะกองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ยังได้มอบของขวัญ ซึ่งเป็นชุดเครื่องเขียน และตุ๊กตาสิงโตน่ารักๆสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ให้กับเด็กๆทุกคน ซึ่งปกติทางกองบิน 23 จะจัดกิจกรรมวันเด็กทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ต้องงดกิจกรรม จึงถือโอกาสนี้มอบเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กปีนี้ด้วย สร้างความดีใจให้กับเด็กทุกคนเป็นอย่างมาก
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000