กต.ตร.สภ.บางศรีเมือง ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของเยียวยาผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ในชุมชนท่าน้ำบางศรีเมือง - ไทยเสรีนิวส์
กต.ตร.สภ.บางศรีเมือง ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของเยียวยาผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ในชุมชนท่าน้ำบางศรีเมือง

กต.ตร.สภ.บางศรีเมือง ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของเยียวยาผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ในชุมชนท่าน้ำบางศรีเมือง

 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.64 พ.ต.อ.วันชัย ชูจิตร ผกก.สภ.บางศรีเมือง นายวรภัทร สุนทรพลิน ประธานกต.ตร.สภ.บางศรีเมือง พร้อมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.บางศรีเมือง น.ส.วัชรี ไทยพิทักษ์กุล นายนรากร มหัธนันท์ นายสาธิน รุ่งอิทธิวงศ์ นายเจษฎา สวัสดิรักษา นายสุกิจ ลับกิ่ม นายนิรุทร์ บุญเขตพิทักษ์ เดินทางลงพื้นที่บริเวณชุมชนท่าน้ำบางศรีเมือง ซอยบางศรีเมือง 59 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อนำของเครื่องใช้ ผ้าห่ม สิ่งของจำเป็นและเงินสด มามอบให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ เพื่อนำไปใช้บรรเทาในชีวิตประจำวันต่อไป

นอกจากนี้ทาง คณะ กต.ตร.สภ.บางศรีเมือง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่เพลิงไหม้ซึ่งเหลือแต่สภาพซากปรักหักพังเป็นตอตะโก โดยยังพบว่าบริเวณโกดังเก็บลังและไม้เก่ายังมีเศษลังกระดาษที่ถูกไฟไหม้ไม่หมดหลงเหลืออยู่

นายวรภัทร สุนทรพลิน ประธานกต.ตร.สภ.บางศรีเมือง กล่าวว่า หลังเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนท่าน้ำบางศรีเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.บางศรีเมือง ทางคณะกต.ตร.บางศรีเมือง จึงได้รวบรวมปัจจัยและสิ่งของที่จำเป็น นำมาช่วยเหลือใหักับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในยามทุกข์ยาก

นอกจากนี้ทางคณะ กต.ตร.ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับครอบครัวและผู้ประสบภัยเพื่อนำไปใช้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นแต่ยังขาดแคลนอยู่ต่อไป เนื่องจากหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนแห่งนี้แล้ว มีเนื่องจากมีหน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชนต่าง ๆ ทยอยนำเสื้อผ้า ข้าวสาร น้ำดื่ม มาช่วยเหลือเป็นจำนวนมากแล้ว การมอบเงินช่วยเหลือน่าจะทำให้ผู้ประสบภัยสามารถนำเงินไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นแต่ยังขาดแคลนได้สะดวกและตรงกับความต้องการมากกว่า

ศุภชัย สินธ์ประเสริฐ นนทบุรี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000