ศรีสะเกษ ทบทวนข้อมูลและการจัดทำแผนที่ ร.ร.คุณภาพของชุมชน จ.ศรีสะเกษ - ไทยเสรีนิวส์
ศรีสะเกษ ทบทวนข้อมูลและการจัดทำแผนที่ ร.ร.คุณภาพของชุมชน จ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ ทบทวนข้อมูลและการจัดทำแผนที่ ร.ร.คุณภาพของชุมชน จ.ศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทบทวนข้อมูลและการจัดทำแผนที่ ร.ร.คุณภาพของชุมชน จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งเตรียมการต้อนรับ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะกรรมการติดตาม ลงพื้นที่ ร.ร.คุณภาพของชุมชน ในระหว่างวันที่ 27 – 29 ม.ค. 2564

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการ ร.ร.คุณภาพของชุมชน และ ร.ร.มัธยมสี่มุมเมือง โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ กำหนดเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนพร้อม ร.ร.เครือข่าย ที่พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม

โดยมี ร.ร.เครือข่ายโดยรอบ สามารถนำนักเรียนมารวม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชน และผู้ปกครอง ร.ร.มัธยมสี่มุมเมือง พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายโดยรอบนำนักเรียนมารวม กระจายนักเรียนจาก ร.ร.แข่งขันสูง เพื่อความเสมอภาค ความเท่าเทียม และรองรับการลดค่าใช้จ่าย

เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองและชุมชน และ ร.ร.ที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง บนเกาะ หรือการคมนาคมไม่สะดวก ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนใน ร.ร.อื่นได้

โดยมี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 ผอ.สพม.เขต 28 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000