สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม - ไทยเสรีนิวส์
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม

 

วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 ผืน โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นายอำเภอและผู้นำชุมชนหมู่บ้านที่เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอเข้ารับพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อนำไปส่งต่อยังผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อีกครั้ง เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบไปด้วย อำเภอท่าอุเทน 400 ผืน อำเภอโพนสวรรค์ 200 ผืน อำเภอนาหว้า 200 ผืน และอำเภอบ้านแพง 200 ผืน

ทั้งนี้จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในปีนี้อากาศหนาวเย็นติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน มีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบความเดือดร้อน ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ยังมีผู้ที่เดือดร้อนและมีความต้องการเครื่องกันหนาวอยู่เป็นจำนวนมาก แม้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิและหน่วยงานอื่นๆ ได้นำเครื่องกันหนาวมามอบให้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ไปแล้วกว่า 22,450 ชิ้น และด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในครั้งนี้ ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้

ซึ่งนอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำรงชีวิตในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการเยียวยาจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบความเดือดร้อน และในโอกาสนี้พสกนิกรชาวจังหวัดนครพนมได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐาน ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยสืบไป

 

สุเทพ หันจรัส นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000