ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.รำไพฯ สาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงฯ ผลิตบัณฑิต ประดับวงการบันเทิงไทย - ไทยเสรีนิวส์
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.รำไพฯ สาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงฯ ผลิตบัณฑิต ประดับวงการบันเทิงไทย

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.รำไพฯ สาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงฯ ผลิตบัณฑิต ประดับวงการบันเทิงไทย

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดง และท่องเที่ยว หลักสูตรแห่งแรก และแห่งเดียวในภาคตะวันออก ที่ “ปั้น “ บัณฑิต ประดับวงการบันเทิง ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง

เพื่อตอบสนองตลาดธุรกิจบันเทิงที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นฝึกปฏิบัติ ด้านการแสดงและฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังสถานประกอบการด้านธุรกิจบันเทิงและท่องเที่ยวนอกจากนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ยังมี อีก 2 สาขาวิชา เปิดสอน คือ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชานิเทศศาสตร์(สามภาษา) อีกด้วย

ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ตั้งบัดนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2564 ในระบบออนไลน์ สมัครเรียนคลิก : http://www.tcas.rbru.ac.th/index.php?p=frmselevel หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Tel.082-2031672
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000