“ดีป้า” จับมือ “อุบลฯ” สร้างเมืองน่าอยู่ เพื่อความอยู่ดีมีสุขภาคประชาชน - ไทยเสรีนิวส์
“ดีป้า” จับมือ “อุบลฯ” สร้างเมืองน่าอยู่ เพื่อความอยู่ดีมีสุขภาคประชาชน

“ดีป้า” จับมือ “อุบลฯ” สร้างเมืองน่าอยู่ เพื่อความอยู่ดีมีสุขภาคประชาชน

 

วันที่ 25 มกราคม 2564 ที่อาคารดีป้า ลาดพร้าว ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊ก depa Thailand เปิดฉากช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ตลาดสดเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมดิจิทัล ติดปีกธุรกิจ ฝ่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนสานต่อการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร-ท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพภาคธุรกิจ พร้อมปั้นดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว ปูทางสู่เมืองน่าอยู่ เพื่อความอยู่ดีมีสุข และปากท้องของภาคประชาชน แย้มปักหมุด อุบลราชธานี สู่ศูนย์กลางการให้บริการดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสานผ่าน Digital Valley @Ubon

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ เปิดเผยว่า ปี 2564 ดีป้า โดย สำนักงานฯ สาขาภาคอีสานตอนล่าง พร้อมร่วมมือกับ จังหวัดอุบลราชธานี ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านการดำเนินงานขั้นต้นด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด สามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพ รวมถึงผู้ให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Provider) สัญชาติไทย ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) เพื่อเป็นส่วนช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายตลาด และสามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจองคิวออนไลน์ การรับชำระค่าใช้จ่ายด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด การจัดการการขายหน้าร้าน การขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) ฯลฯ ก่อนขยายผลสู่จังหวัดอุดรธานี รวมจำนวน 40 ราย

พร้อมกันนี้ ดีป้า และ จังหวัดอุบลราชธานี ยังมีแผนที่จะพัฒนาดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมสานต่อการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเกษตรและการท่องเที่ยว จำนวน 100 รายประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ดีป้า พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี สู่ Digital Valley @Ubon เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสาน อีกทั้งเป็นพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากบรรดาดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย เปิดโอกาสให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสู่กำลังคนดิจิทัล ครอบคลุมจังหวัดและพื้นที่ข้างเคียง ปูทางสู่การขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ เพื่อความอยู่ดี มีสุข และสร้างรายได้แก่ภาคประชาชน ซึ่งขณะนี้ Digital Valley @Ubon อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี ผู้อำนวยการใหญ่ กล่าว

ด้าน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงยกระดับทักษะบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ และสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาพื้นที่จริงได้ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม พร้อมกระตุ้นให้ชุมชน และภาคประชาชนเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อยกระดับขีดความสามารถ ลดต้นทุน และสร้างโอกาสด้านรายได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม

 

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000