ชลบุรี  4 วันต่อเนื่อง ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ - ไทยเสรีนิวส์
ชลบุรี  4 วันต่อเนื่อง ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

ชลบุรี  4 วันต่อเนื่อง ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

 

 

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 25 ม.ค.64 นพ.วิชัย ธนาโสภณ นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จากกรณี พบชาวต่างด้าวติดเชื้อใน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา และได้มีการติดตามผู้สัมผัสทั้งในและนอกสำนักงาน มาตรวจหาเชื้อปรากฎว่าไม่พบผู้ติดเชื้อ ดังที่เคยแจ้งให้ทราบแล้วนั้น


ในวันนี้ได้นำเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานทั้งหมด มาตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง ผลปรากฎว่าไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด แต่ยังคงกักตัวเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 12 คน ไว้ในสถานที่กักกันจนครบ 14 วัน
สำหรับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างเตรียมการเปิดให้บริการ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้น คาดว่าจะสาม่รถเปิดทำการได้ในสัปดาห์หน้า จะเป็นวันใดจะมีประกาศ จังหวัดชลบุรี แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ส่วนผู้ที่เดินทางไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ให้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อความมั่นใจของตัวเองด้วย


ถึงแม้จะปรากฎว่า จังหวัดชลบุรี ไม่พบผู้ติดเชื้อหลายวันติดต่อกัน แต่ยังคงค้นหาเชิงรุกผู้ที่อาจติดเชื้อหลงเหลืออยู่ โดยในสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2564 ชลบุรี จะค้นหาเชิงรุกมากขึ้น
โดยจะตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ให้ฟรีสำหรับท่านที่มีอาการทาง ระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรือ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส หรือหอบเหนื่อย และมีความประสงค์จะตรวจหาเชื้อ เริ่มลงลงทะเบียนได้ในวันนี้ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามประกาศด้านบน
ขอให้ทุกท่าน ยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลชีวิตวิถีใหม่ อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจังหวัดชลบุรี จะไม่พบผู้ติดเชื้อมาอย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 4 แล้วก็ตาม
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ

 

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645




สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000