ทีมเอไอเอสอุ่นใจอาสา เดินสายมอบผ้าห่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ไทยเสรีนิวส์
ทีมเอไอเอสอุ่นใจอาสา เดินสายมอบผ้าห่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทีมเอไอเอสอุ่นใจอาสา เดินสายมอบผ้าห่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทีมเอไอเอสอุ่นใจอาสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาราวานมอบความอบอุ่น ด้วยการจัดทีมเดินสาย นำผ้าห่มกันหนาวในโครงการ “เอไอเอสรวมใจบรรเทาภัยหนาว” จำนวน 900 ผืน มอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว และขาดแคลนอุปกรณ์กันหนาว ที่อำเภอเมือง, อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตัวแทนแต่ละอำเภอเป็นผู้รับมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ และนำไปกระจายแจกจ่ายอย่างทั่วถึง ไม่ซ้ำซ้อน โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนและความจำเป็นของผู้รับมอบผ้าห่มเป็นหลัก

#เอไอเอสอุ่นใจอาสา
ป้ายกำกับ:, ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000