นราธิวาส-จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมใจเป็นหนึ่ง ร่วมพัฒนาทำความสะอาด ที่พักอาศัยสงฆ์ มัสยิด ตาดีกา - ไทยเสรีนิวส์
นราธิวาส-จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมใจเป็นหนึ่ง ร่วมพัฒนาทำความสะอาด ที่พักอาศัยสงฆ์ มัสยิด ตาดีกา

นราธิวาส-จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมใจเป็นหนึ่ง ร่วมพัฒนาทำความสะอาด ที่พักอาศัยสงฆ์ มัสยิด ตาดีกา

 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 โดย พ.อ.เอกพล เลขนอก ผบ.ฉก.ทพ.48 พร้อมด้วย ฝกร.ฉก.ทพ.48 ชป.กร.หญิง ฉก.ทพ.48 ร้อย ทพ.4810 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาและทำความสะอาดที่พักสงฆ์ มัสยิด และ รร.ตาดีกา ในพื้นที่ บ.โคกสิแด ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส โดยมีประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ทั้งไทยพุทธ และมุสลิม มาร่วมในกิจกรรมนี้อย่างมากมาย พร้อมทั้งได้สนับสนุนรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารให้กับประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมพัฒนา


กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีจิตอาสาได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสถานที่ต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นที่พักสงฆ์ มัสยิด หรือแม้แต่ รร.ตาดีกา พร้อมทั้งได้ปลูกฝังให้เด็กๆใน รร.ตาดีกาได้มีจิตอาสาในการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนรถครัวสนามเพื่อมาประกอบอาหารมื้อเที่ยงให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมได้รับประทานกันอีกด้วย


จิตอาสา คือ จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และแรงใจเพื่อสาธารณประโยชน์ ในการทำกิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดี และเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000