สงขลา-รอ ครม.ไฟเขียว ทน.หาดใหญ่เตรียม งบ 200 ล้าน ซื้อวัคซีนต้านโควิด คลายความวิตก ขับเคลื่อนธุรกิจเดินหน้า ทน.สงขลาเตรียม 30 ล้าน - ไทยเสรีนิวส์
สงขลา-รอ ครม.ไฟเขียว ทน.หาดใหญ่เตรียม งบ 200 ล้าน ซื้อวัคซีนต้านโควิด คลายความวิตก ขับเคลื่อนธุรกิจเดินหน้า ทน.สงขลาเตรียม 30 ล้าน

สงขลา-รอ ครม.ไฟเขียว ทน.หาดใหญ่เตรียม งบ 200 ล้าน ซื้อวัคซีนต้านโควิด คลายความวิตก ขับเคลื่อนธุรกิจเดินหน้า ทน.สงขลาเตรียม 30 ล้าน

 

นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลรักษาการนายกเทศมนตรี ทน.หาดใหญ่ เปิดเผยว่า ทน.หาดใหญ่มีความศักยภาพที่จะดำเนินการเกี่ยวกับซื้อวัคซีนต้านโตวิด-19 มาฉีดให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่บริการ 1 แสนคน หากคณะรัฐมนตรี และ อย.รับรอง เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นดำเนินการ ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรสาธารณสุขพร้อม คาดว่าทำงานได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย


นายกิตติ ยังเปิดเผยว่า ขณะนี้ ทน.หาดใหญ่สามารถนำงบสะสมที่มีอยู่ ใช้เกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิดประมาณ 200 ล้านบาท หากไม่เพียงพอจะขอใช้เพิ่มขึ้นอีก เพื่อบริการให้กับประชาชนในเขตบริการทันที ประโยชน์ทางด้านจิตวิทยา ประชาชนคลายความวิตกกังวล ซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจเมืองหาดใหญ่เดินไปข้างหน้า ถึงแม้จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม


ทางด้านนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมตนตรี ทน.สงขลา เปิดเผยว่า หาก ครม.เปิดโอกาสให้กับท้องถิ่นสามารถดำเนินการ ซื้อวัคซีนป้องกันโควิด ทน.สงขลาสามารถนำงบสะสมออกมาใช้ได้ทันทีประมาณ 30 ล้านบาท เพราะมีเจ้าหน้าที่ อสม.พร้อมเข้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย หากงบไม่เพียงพอกับความต้องการของจำนวนประชากรในเขตพื้นที่ สามารถเจียดงบจากส่วนอื่นที่ไม่ขัดกับระเบียบมาใช้ได้

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
///////////////////////////////////

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000