น้ำใจ ภาคเอกชน มอบเจลแอลกอฮอล์ ทรภ.1 พร้อมรับมือ COVID-19 - ไทยเสรีนิวส์
น้ำใจ ภาคเอกชน มอบเจลแอลกอฮอล์ ทรภ.1 พร้อมรับมือ COVID-19

น้ำใจ ภาคเอกชน มอบเจลแอลกอฮอล์ ทรภ.1 พร้อมรับมือ COVID-19

 


ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) กองทัพเรือ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จาก บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมรับมือ COVID-19
พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนรับมอบ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด จาก บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมี นาย กัมพล ชัยกิจโกสีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี ได้กล่าวขอบคุณในนามของ ทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมกัยจะได้นำ เจลแอลกอฮอล์ ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ไปดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ หน่วยงานในสังกัด ทัพเรือภาคที่ 1 รวมไปถึงเรือที่ออกลาดตระเวน และกำลังพลในสังกัดที่เดินทางไปสนับสนุนภารกิจ ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535646
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000