ไตรภาคีประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาโรงงานขยะไฟฟ้าเทศบาลนครหาดใหญ่สร้างมลภาวะให้กับประชาชน - ไทยเสรีนิวส์
ไตรภาคีประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาโรงงานขยะไฟฟ้าเทศบาลนครหาดใหญ่สร้างมลภาวะให้กับประชาชน

ไตรภาคีประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาโรงงานขยะไฟฟ้าเทศบาลนครหาดใหญ่สร้างมลภาวะให้กับประชาชน

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงงานขยะมูลฝอยซึ่งดำเนินการโดยบริษัทจีเดด จำกัด โดยมี ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการ 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมของบริษัท จีเดด จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารผู้รับสัญญากำจัดขยะจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อการผลิตไฟฟ้า


โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เส้นทางไปสนามบินหาดใหญ่ และรายล้อมด้วยหมู่บ้านจัดสรร เป็นจำนวนมาก และหน่วยงานของรัฐอีกจำนวนหนึ่ง ที่ได้รับความเดือดร้อนมาหลายปีจากการดำเนินการเผาขยะของบริษัท จีเด็ด ที่ส่งกลิ่นเหม็นจากขยะ และน้ำเสีย รวมทั้งอากาศที่เป็นพิษจากการเผาไหม้ ซึ่งที่ผ่านมา เทศบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมแก้ปัญหากับโรงงานมาโดยตลอด แต่ปัญหาก็ยังแก้ได้ไม่สำเร็จ โดยล่าสุดผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เดือดร้อน และมีการสั่งการให้จังหวัดเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้อยู่รอบโรงงาน


ในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ตัวแทนของบริษัทจีเดด ได้แจ้งให้ทราบว่า ได้มีการต่อเติมปล่องควันให้สูงจากเดิมอีก 15 เมตร ตามคำแนะนำของนักวิชาการ เพื่อมิให้ควันที่ออกมามีผลกระทบกับอาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้โรงงาน มีการปรับปรุงโรงเก็บขยะเพื่อลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ มีการปรับปรุงพื้นที่รอบโรงงานด้วยการปลูกต้นไม้ และดำเนินการเรื่องของน้ำเสีย มีการตรวจสอบคุณภาพของอากาศซึ่งผลอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ ส่วน


โดยบริษัทได้เสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดมลพิษสิ่งแวดล้อม การจัดทำ csr การสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดล้อมภายในและรอบโรงงาน โดยคณะกรรมการได้เสนอแนวทางในการแก้ไข ทั้งในเรื่องของ กลิ่นเหม็น เรื่องของมลพิษจากการเผาไหม้ เรื่องของน้ำเสีย และอื่นๆ ที่คนรอบโรงงานในรัศมี 5 กิโลเมตรยังได้รับผลกระทบ ในเรื่องของ csr การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่เดือดร้อนนั้น ประธานที่ประชุมได้เสนอแนะให้บริษัททำแผนงานให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนกว่าที่ได้นำเสนอ เช่นการจัดกิจกรรมต่าง ที่ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ การสื่อสารง่ายๆที่ให้ผู้เดือดร้อนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งตัวแทนของบริษัท รับว่าจะนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000