“นิพนธ์” ไม่วิตกกังวล พร้อมที่ชี้แจงฝ่ายค้านทุกประเด็น “เผย” โครงการเมืองต้นแบบฯจะนะภาคเอกชนลงทุน - ไทยเสรีนิวส์
“นิพนธ์” ไม่วิตกกังวล พร้อมที่ชี้แจงฝ่ายค้านทุกประเด็น “เผย” โครงการเมืองต้นแบบฯจะนะภาคเอกชนลงทุน

“นิพนธ์” ไม่วิตกกังวล พร้อมที่ชี้แจงฝ่ายค้านทุกประเด็น “เผย” โครงการเมืองต้นแบบฯจะนะภาคเอกชนลงทุน

 

รายงานข่าวว่าจากที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดเผยรายชื่อรัฐมนตรีที่อยู่ในข่ายจะยื่นอภิปราย ซึ่ง 1ใน 4 คือนายนิพนธ์ บุญญาณี รมช.มหาดไทยนั้น  นายนิพนธ์ฯ เปิดเผยว่าหากมีตนอยู่ในบัญชีรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายจริงตามที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์สื่อนั้น ไม่มีหนักใจหรือวิตกกังวล ตนพร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็น โดยเฉพาะในประเด็นที่คนบางกลุ่มใช่ความพยายามบิดเบือนข้อมูล ออกมาโจมตีโดยผ่านสื่อเพื่อหวังผลทางการเมือง


“ผมจะได้ใช้เวทีของรัฐสภาชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลครอบคลุมทุกมิติ ว่าข้อมูลฝ่ายใดเท็จข้อมูลฝ่ายใดจริง แล้วให้ประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมเป็นผู้ตัดสิน แล้วทุกอย่างจบเพื่อจะได้เอาเวลาไปทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อ”
นายนิพนธ์ฯ เปิดเผยว่าหากเอาเรื่องเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลามาอภิปราย เนื่องจากมีคนบางกลุ่มที่คัดค้าน ได้พยายามผูกตนโยงกับโครงการฯในฐานะตนในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบ”สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ.จะนะ “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” และเกิดใน อ.จะนะ และมีฝ่ายค้านบางคนลงมารับข้อมูลจากกลุ่มต้านโครงการฯ


“เป็นเรื่องดีที่ผมจะได้ชี้แจงข้อดีข้อข้อเสียของโครงการฯที่มีประชาชนในเขตพื้นที่บริการจำนวนมากคือร้อยละ 80-90 %ที่ได้รับฟังคำชี้แจงจากหลายฝ่ายในเวทีประชาพิจารณ์ครบทุกด้านแล้วให้การสนับสนุน เพราะเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมส่วนร่วม
นายนิพนธ์ฯ เปิดเผยว่าโครงการฯจะรองรับนักเรียนนักศึกษาที่จบมีงานทำ เพราะโครงการฯก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 1 แสนคน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ ที่สำคัญเป็นโครงการที่เอกชนลงทุนทั้งหมดไม่ได้ใช่งบจากภาครัฐ เพียงแต่ภาครัฐอำนวยความสะดวกให้เท่านั้น เมื่อเอกชนทำประโยชน์ให้กับสังคม สร้างงาน สร้างรายได้เป็นสิ่งที่ดี

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

////////////
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000