แม่ทัพภาค4 ตรวจเยี่ยมกำลังพลพื้นที่อำเภอเบตง (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
แม่ทัพภาค4 ตรวจเยี่ยมกำลังพลพื้นที่อำเภอเบตง  (ชมคลิป)

ยะลา – แม่ทัพภาค4 ตรวจเยี่ยมกำลังพลตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอเบตง พร้อมรับฟังสถานการณ์ไวรัสโควิด19ในพื้นที่ สั่งเข้มตามช่องทางธรรมชาติ

วันที่ 23 ม.ค.64 ที่ห้องประชุมใต้สุดสยาม อาคารด่านศุลกากรเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา เข้าประชุมร่วมพบปะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุขอำเภอ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในเขตพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอเบตง พร้อมมอบนโยบายมาตรการป้องกัน สกัดกั้น บุคคลหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย


สำหรับในพื้นที่อำเภอเบตง ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด19 สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานตามสื่อต่างๆเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย และตรวจพบเชื้อขณะกักตัวอยู่ในศูนย์ Local Quarantine สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตง ก็จะสวมชุดป้องกันร่างกายส่วนบุคคล หรือ ชุดPPE ทุกคน ในส่วนของช่องทางธรรมชาติก็ยังไม่พบว่ามีบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้ามา ดังนั้น ในอำเภอเบตง จึงยังเป็นอำเภอที่ไม่พบผู้ป่วยโควิด19

ซึ่งที่ผ่านมาชายแดนฝั่งอำเภอเบตงได้ความร่วมมือกับด้วยดีกับทุกฝ่าย ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยการทำความเข้าใจต่อผู้ประกอบการ อสม. สาธารณะสุขอำเภอ ทำการค้นหาเชิงรุก และเตรียมรับมือกับสถานการณ์มาโดยตลอด การตรวจคัดกรองแรงงานไทยที่กลับมาจากประเทศมาเลเซีย หรือแม้กระทั่งรถขนถ่ายสินค้า ผ่านการตรวจคัดกรองโรคทุกราย


ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลเจ้าหน้าที่ทหารป้องกันชายแดนที่4 ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ที่ริมกำแพงชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้านจาเราะปูโงะ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ในการป้องกันไวรัสโควิด19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากสภาพลักษณะเขตแดน เป็นลักษณะแนวกำแพงคอนกรีต สลับกับรั้วลวดหนามแน่นหนากั้นเขตแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย สลับกับป่าภูเขา ที่ลักษณะภูมิประเทศซับซ้อนยากต่อการเดินทางข้ามตามช่องทางดังกล่าว

ประกอบกับแรงงานต่างด้าว ที่ต้องการเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมายนั้น ฝั่งด้านอำเภอเบตงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการน้อย และไม่มีช่องทางธรรมชาติที่ล่อแหลม ที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่เข้าไปหาของป่า แต่กำลังเจ้าหน้าที่ก็ยังคงคุมเข้มทุกตารางนิ้วในการเฝ้าระวัง ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีที่มีพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศที่ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ต้องอาศัยความชำนาญของผู้นำพา หรือผู้ที่เชี่ยวชาญเส้นทางในพื้นที่ แม่ทัพภาคที่ 4 จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่าประมาท ให้จับตาเฝ้าดูอย่าให้มีการหลุดรอดเข้ามาได้ และคอยทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญอย่าหลงทำผิดทำสิ่งผิดกฎหมาย เพราะจะทำให้สถานการณ์ลุกลามเป็นเรื่องร้ายต่อประเทศ เชื่อมั่นในความปลอดภัยในพื้นที่ อาศัยประสบการณ์จากระลอกแรก มาเป็นการ์ดป้องกัน ควบคุมสถานการณ์อย่างจริงจัง ชะงักต่อการนำพาเดินทางข้ามแดนแบบผิดกฎหมาย


หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมสมาชิกเครือข่ายป้องกันเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ที่ประกอบไปด้วยกำลังภาครัฐ และภาคประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุ รักษาความสงบเรียบร้อยของเมือง ตลอดจนรักษามาตรการในการป้องกันโรค covid-19 ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด การ์ดอย่าตก ด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน ก่อนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง และแจกจ่าย ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป


ข่าว
ธานินทร์ โพธิทัพพะ
ปื๊ดเบตง 0872963998
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000