"วราวุธ ศิลปอาชา" ลงพื้นที่เปิดโครงการปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ อ.สวรรคโลก (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
“วราวุธ ศิลปอาชา” ลงพื้นที่เปิดโครงการปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ อ.สวรรคโลก (มีคลิป)

“วราวุธ ศิลปอาชา” ลงพื้นที่เปิดโครงการปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ อ.สวรรคโลก

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงฟื้นฟู หนองปลาหมอ พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ

โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน โดยมีนางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง และ หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ย่านยาว หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้การต้อนรับ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ และเปิดโครงการปรับปรุงฟื้นฟู หนองปลาหมอ ของรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันนี้นับได้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งของราษฎรในพื้นที่ตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ด้านนางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ หุ้นส่วนผู้จัดการ เอกสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง เปิดเผยว่า เดิมหนองปลาหมอเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลย่านยาวมีพื้นที่ประมาณ 380 ไร่มีสภาพตื้นเขินความลึกเฉลี่ย 1.00-2.00 เมตร ความจุเก็บกักเดิม 1,800’000 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นความจุทั้งสิ้น 3,500,000 ลูกบาศก์เมตร

โครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ พ้นจากความทุกข์จากปัญหาภัยน้ำท่วมตลอดจนได้มีน้ำต้นทุนเสริมอาชีพในการทำเกษตรกรรมในฤดูแล้งอันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมศักยภาพในด้านการเกษตรรวมถึงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยซึ่งมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และของจังหวัดโดยตรง

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000