กาชาดอุบลฯ มอบบ้านกาชาดแก่ครอบครัวผู้ยากจนตามชายแดน 6 หลัง - ไทยเสรีนิวส์
กาชาดอุบลฯ มอบบ้านกาชาดแก่ครอบครัวผู้ยากจนตามชายแดน 6 หลัง

กาชาดอุบลฯ มอบบ้านกาชาดแก่ครอบครัวผู้ยากจนตามชายแดน 6 หลัง

 

วันที่ 22 ม.ค.64 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบบ้านกาชาดตามโครงการที่พักอาศัยครอบครัวผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ อำเภอตามแนวชายแดนไทย-ลาว -กัมพูชา จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ นางทองเวช บุดดาสิม อายุ 57 ปี หมู่บ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยครอบครัวนางทองเวช บุดดาสิม ทำอาชีพรับจ้างนวดจับเส้น มีสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งสิ้น 19 คนประกอบด้วย

นางทองเวชและสามี ซึ่งประกอบอาชีพ รับจ้างทำแหวนขาย คุณยายหนู บุดดาสิม อายุ 97 ปี มารดา หลานชายและหลานสาวที่เกิดจากบุตรชายและบุตรหญิงจำนวน 9 คน ทั้งหมดอยู่ในวัยเรียนรวมทั้งพี่ชายและน้องชายที่พิการทั้งสองคน รายได้ทั้งหมดในครอบครัวนั้นได้จากการรับจ้างของนางทองเวชและสามี รวมกับรายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของคุณยายหนู และเบี้ยยังชีพผู้พิการของพี่ชายและน้องชายทั้งสอง

นอกจากนี้ยังลงพื้นที่มอบบ้านกาชาดตามโครงการให้กับ นายเอราวัณ แก้วคำกอง อายุ 38 ปี ที่ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี และนางพิศมัย สอนชาติ อายุ 57 ปี ที่ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 6 หลัง มูลค่าทั้งหมดเป็นเงิน 600,000 บาท

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000