ชลบุรี-อาหารทะเลสัตหีบ ถูกอย่างน่าใจหาย จากพิษ โควิด 19 - ไทยเสรีนิวส์
ชลบุรี-อาหารทะเลสัตหีบ ถูกอย่างน่าใจหาย จากพิษ โควิด 19

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด 19 ทำให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่ เป็นไปด้วยความลำบาก ประกอบกับการท่องเที่ยวต้องงดการเดินทางเข้าพื้นที่นั้น

 


ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 นักท่องเที่ยวหายไปเกือบหมด อาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของสัตหีบ ที่ช่องแสมสาร ว่าสดและราคาถูก

ตอนนึ้ต้องขายแบบประคับประครองไปก่อน จาก ปู ตัวใหญ่ ราคากว่า 500 บาท ลดเหลือเพียง 320 บาท และกั้ง ที่หายาก จากกิโลกรัมละ 500 กว่าบาท เหลือเพียง 340 บาท โดยแม่ค้าได้บอกว่า ช่วงนี้เหนื่อยหน่อย เพราะลูกค้าซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ ทำให้การขายสินค้าทะเลสดๆ นั้นขายได้น้อยลง จึงทำให้ราคาต้องลดลงไปด้วย ต้องประคับประครองกันไปก่อนในช่วงนี้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000