อุบลฯ ออกหน่วย พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาโรค และแก้ไขปัญหาความต้องการเร่งด่วนในพื้นที่ - ไทยเสรีนิวส์
อุบลฯ ออกหน่วย พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาโรค และแก้ไขปัญหาความต้องการเร่งด่วนในพื้นที่

อุบลฯ ออกหน่วย พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาโรค และแก้ไขปัญหาความต้องการเร่งด่วนในพื้นที่

 

วันที่ 21 ม.ค 64 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ที่โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานกิจกรรมแพทย์ พอ.สว.มาโดยตลอดเป็นระยะเวลา 51 ปี และได้ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน อำเภอเขมราฐอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีราษฎรที่เจ็บป่วยได้รับความอนุเคราะห์ และรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 6 คน ซึ่งมีการออกเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับการออกกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรม เช่น การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการตรวจรักษาและทำหมันสัตว์ การบริการทำบัตรประชานชน และบริการตัดผม

นอกจากนี้จังหวัดยังได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้เพื่อแก้ไขและบรรเทาความความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้รับบริการอย่างทั่วถึง จากการประชุม สอบถามปัญหา ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการในระดับอำเภอ โดยความต้องการเร่งด่วนในพื้นที่ตำบลแก้งเหนือ คือ ระบบน้ำเพื่อการเกษตร โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชานี และท้องถิ่นจังหวัดเร่งดำเนินแก้ไขปัญหาความต้องการเร่งด่วนในพื้นที่ต่อไป

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000