ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้กับราษฎร ผู้ประสบกับสภาวะอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ - ไทยเสรีนิวส์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้กับราษฎร ผู้ประสบกับสภาวะอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้กับราษฎร ผู้ประสบกับสภาวะอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ

 

วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อมอบให้กับราษฎร ผู้ประสบกับสภาวะอากาศหนาวในพื้นที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเขื่องใน อำเภอละ 200 ผืน รวม 1,000 ผืน และมอบให้กับตัวแทนประชาชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก 50 คน

จังหวัดอุบลราชธานี มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นในปี 2563 ถึงปัจจุบัน จำนวน 291,651 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 185,267 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 2,932 คน คนพิการทุพพลภาพ 47,518 คน ผู้มีรายได้น้อย 22,359 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน 33,575 คน

ที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบผ้าห่มกันหนาวไปแล้วรวมจานวน 7,067 ผืน

จังหวัดอุบลราชธานี ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่พระราชทานความช่วยเหลือต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในครั้งนี้ อย่างหาที่สุดมิได้ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ขอปวารณาและปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และผนึกพลัง ร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป

 

 

กิตติภณ เรืองแสน/ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000