นครพนม คุมเข้ม ป้องกันโควิด-19 ห้ามบุคลเดินทางเข้า-ออก บ้านหนองกุดแคน อ.ธาตุพนม - ไทยเสรีนิวส์
นครพนม คุมเข้ม ป้องกันโควิด-19 ห้ามบุคลเดินทางเข้า-ออก บ้านหนองกุดแคน อ.ธาตุพนม

นครพนม คุมเข้ม ป้องกันโควิด-19 ห้ามบุคลเดินทางเข้า-ออก บ้านหนองกุดแคน อ.ธาตุพนม

 

 

วันที่ 20 ม.ค.64 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.นครพนม/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายสุวิทย์ จันทร์หวร รอง ผวจ.นครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมแถลงข่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 พบ Time line ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 443 จากเพจ Facebook กรุงเทพมหานครพนม โดยระบุว่า มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประวัติเดินทางมา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในวันที่ 28 ธ.ค.63 จนถึงวันที่ 2 ม.ค.64 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situaion Awareness Team: SAT) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และดำเนินการออกสอบสวนโรคในพื้นที่ อ.ธาตุพนม

ซึ่งผลการสอบสวนโรคเบื้องต้นโดยการสอบประวัติการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันและประวัติการเดินทาง พบว่า 28 ธ.ค.63 ช่วงบ่ายมีผู้ป่วยทางยืนยัน 2 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์ส่วนตัวถึง อ.ธาตุพนม เข้าพักที่บ้านเพื่อน รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย กางเต้นท์นอนที่สวนหลังบ้าน 29-30 ธ.ค.63 เดินทางไปซื้ออาหารที่ตลาดสด โดยสวมหน้ากากอนามัย และไม่ได้ออกจากที่พัก รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 31 ธ.ค.63 ช่วงเข้าเดินทางไปตลาดสด รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 1 ม.ค.64 อยู่บ้านรับประทานเย็นร่วมกัน 2 ม.ค.64 ผู้ป่วยยืนยันเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

เหตุการณ์นี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย จาก กทม. จำนวน 6 คน ได้แก่ เจ้าของบ้าน ภรรยา เจ้าของบ้าน เพื่อนบ้าน ภรรยาเพื่อนบ้าน ลูกสาวเพื่อนบ้าน และเพื่อนต่างหมู่บ้าน ทั้งหมด 6 คน เก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 18 มกราคม 64 ในเวลา 24.00 น. รายงานผลการตรวจวินิจฉัยเป็นบวก (พบเชื้อ COVID-19) จำนวน 1 ราย ซึ่งผู้ป่วยไม่มีอาการ เป็นภรรยาเจ้าของบ้าน อายุ 51 ปี ประกอบอาชีพขายอาหารที่ ม.8 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม รายละเอียดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.นครพนม ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 51 ปี ประกอบอาชีพขายอาหารที่ ม.8 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ประวัติการเดินทางและประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 3-5 ม.ค.64 ปิดร้านอยู่ที่บ้าน 6-9 ม.ค.64 เข้าไปตลาด กลางวันเปิดร้าน มีรถน้ำแข็งมาส่งทุกเช้า สามีเป็นคนรับรายการอาหาร ผู้ป่วยมีหน้าที่ประกอบอาหาร 10 ม.ค.64 อยู่บ้าน 11-12 ม.ค.64 ไปช่วยงานศพที่วัดบ้านหนองกุดแคน 13 ม.ค.64 เข้าไปตลาด เดินทางไป ธกส.ธาตุพนม ชั้น 2 ระยะเวลาประมาณ 30 นาที พาแม่ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตึกอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 14-15 ม.ค.64 อยู่บ้าน ตอนเย็นไปนอนเฝ้าแม่ที่ตึกอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม สวมหน้ากากอนามัย 16 ม.ค.64 เวลา 9.00 น.- 12.00 น เดินทางไปส่งหลานชาย ที่ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มีผู้ร่วมเดินทาง 5 คน (สามี หลาน และญาติอีก 2 คน) สวมหน้ากากอนามัยเป็นบางครั้ง 17 ม.ค.64 อยู่บ้าน ตอนเย็นไปนอนเฝ้าแม่ที่ตึกอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม สวมหน้ากากอนามัย 18 ม.ค.64

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ผลตรวจพบเชื้อ 19 ม.ค.64 นำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการจัดกลุ่มผู้สัมผัส ประกอบด้วย ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย สามี เพื่อนบ้านคนที่ 1 เพื่อนบ้านคนที่ 2 ลูกสาวเพื่อนบ้าน เพื่อนต่างหมู่บ้าน แม่ผู้ป่วย (ผลตรวจไม่พบเชื้อ) หลานชาย เพื่อนบ้านแม่ของผู้ป่วย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ วันที่ 19 ม.ค.64 รอผล ญาติคนที่ 1 / คนที่ 2 ที่เดินทางไปสุรินทร์ด้วยกัน เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 20 ม.ค.64 รอผล หลานที่เดินทางไปสุรินทร์ โรงพยาบาลท่าตูม เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว รอผล ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำ ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตึกอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 ทั้งหมด แม่ค้าตลาดเทศบาลธาตุพนมทุกคน ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.63 – 13 ม.ค.64 เวลา 5.00 น. – 6.00 น. ผู้ป่วยและญาติในตึกอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 ทั้งหมด ระหว่างวันที่ 13-17 ม.ค.64 ประชาชนในชุมชน พนักงานส่งน้ำแง ระหว่างวันที่ 6-9 ม.ค.64 ลูกค้าที่มารับบริการร้านอาหาร ระหว่างวันที่ 6-9 ม.ค.64 พนักงานและผู้รับบริการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาธาตุพนม วันที่ 13 ม.ค.64 เวลา 10.00 น.- 11.00 น. ประชาชนที่ไปร่วมงานศพที่วัดหนองกุดแคน ระหว่างวันที่ 11-12 ม.ค.64

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม โดยนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.นครพนม/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.นครพนม ได้ลงนามในคำส่งเรื่อง ปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว โดย ด้วยสถานการณ์มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่บ้านหนองกุดแคน ม.8 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และบ้านหนองกุดแคนเหนือ ม.15 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ดังกล่าว

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรติดต่อจังหวัดนครพนม ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 จึงมีคำสั่ง ข้อ 1 ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านหนองกุดแคน ม.8 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจาก ผวจ.นครพนม หรือ นายอำเภอท้องที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.นครพนม หรือ นายอำเภอท้องที่ ให้ปิดโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน ม.15 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุดแคน ม.15 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

 

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000